H60053 Bakalářský seminář

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jindra Bártová (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
H60053/KDN: Po 16:50–17:35 208, P. Lyko, Zapisují si obory KDN
H60053/KKI_KVHI: Čt 12:40–13:25 205, J. Bártová, Zapisují si obory KKI,KVHI
H60053/KSN_KBN: Po 11:00–11:45 208, P. Sýkora, Zapisují si obory KSN,KBN
H60053/KZP_KKDOR: St 12:40–13:25 208, J. Michálková Slimáčková, Zapisují si obory KZP, KKDOR
Předpoklady
úspěšně absolvovaný 2. ročník studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Metodika a technika zpracování diplomové práce. Zvládnutí formálních požadavků a způsobu citací.

Osnova
  • - Formální znaky a úprava diplomové práce a její zpracování - Struktura diplomové práce - Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace) - Formální znaky a úprava diplomové práce. - Technika zpracování diplomové práce. - Problematika citací a poznámkového aparátu - Koncipování jednotlivých částí práce - Vymezení předmětu, cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, práce s hypotézami - Problematika verifikace, falzifikace - Analytický a syntetická metoda - Kritika pramene a srovnávací metoda
Literatura
  • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
  • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
  • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Výukové metody
cvičení
-ústní prezentace koncepce práce -tvorba a odevzdání odborného textu - části práce
Metody hodnocení
zápočet
Vyhodnocení referátu o charakteru práce, kdy hlavními požadavky je vymezení: -přesného tematického vymezení práce -sledovaného hlavního cíle, určení cílů dílčích -hlavních a vedlejších výzkumných otázek -metod, kterými bude realizováno splnění stanoveného cíle -dosavadního stavu bádání k danému tématu a jeho odraz v odborné literatuře
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.