Multimediální kompozice (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF1004Z Přehled světových dějin umění 20.století do roku 1945 I • 75 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 75 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 75 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 75 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 75 %
HF:H70040Z Multimediální kompozice I • 75 %
HF:H70043A Základy výpočetní techniky • 75 %
HF:H70046Z Filmová tvorba I • 75 %
HF:H70052Z Úvod do studia interaktivních médií • 75 %
HF:H70055A Základy digitálního videa • 75 %
HF:H70057Z Fotografie I • 75 %
HF:H70061Z Základy instrumentace I • 75 %
HF:H70064Z Základy teorie kompozice I • 75 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 75 %
HF:H70314Z Produkční seminář • 75 %
HF:H73022Z Informační kurz • 75 %
HF:HF1004L Přehled světových dějin umění 20.století do roku 1945 II • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 50 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 50 %
HF:H70040L Multimediální kompozice I • 50 %
HF:H70043B Základy výpočetní techniky • 50 %
HF:H70046L Filmová tvorba I • 50 %
HF:H70055B Obrazová postprodukce • 50 %
HF:H70057L Fotografie I • 50 %
HF:H70061L Základy instrumentace I • 50 %
HF:H70064L Základy teorie kompozice I • 50 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 50 %
HF:H70314L Produkční seminář • 50 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 25 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 25 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H70052L Úvod do studia interaktivních médií • 25 %
HF:H70056A Vizuální kompozice v čase • 25 %
HF:H70056B Vizuální kompozice v čase • 25 %
HF:H70059L Základy dramaturgie a režie • 25 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HF0017L Filmová tvorba II • 100 %
HF:HF0017Z Filmová tvorba II • 100 %
HF:HF0023L Modulární syntetizéry • 100 %
HF:HF0023Z Modulární syntetizéry • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H70035A Základy multimediálních technologií • 100 %
HF:H70035B Interaktivní technologie • 100 %
HF:H70038L Kompozice EAH • 100 %
HF:H70038Z Kompozice EAH • 100 %
HF:H70041L Multimediální kompozice II • 100 %
HF:H70041Z Multimediální kompozice II • 100 %
HF:H70047L Teamwork I • 100 %
HF:H70047Z Teamwork I • 100 %
HF:H70050L Teorie a praxe tanečních technik I • 100 %
HF:H70050Z Teorie a praxe tanečních technik I • 100 %
HF:H70052L Úvod do studia interaktivních médií • 100 %
HF:H70058L Vybrané kapitoly z dějin tance a baletu • 100 %
HF:H70058Z Vybrané kapitoly z dějin tance a baletu • 100 %
HF:H70065L Základy teorie kompozice II • 100 %
HF:H70065Z Základy teorie kompozice II • 100 %
HF:H70315L Seminář kompozice I • 100 %
HF:H70315Z Seminář kompozice I • 100 %
HF:H75005L Etnomuzikologie • 100 %
HF:H75005Z Etnomuzikologie • 100 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:HF1007Z Interaktivní umění a postmoderní doba • 100 %
HF:HF1501Z Audiovizuální cvičení I • 100 %
HF:HF1508Z Teorie audiovizuální kompozice I • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H70042Z Multimediální kompozice III • 100 %
HF:H70048Z Teamwork II • 100 %
HF:H70053AZ Umění nových médií - umění a technika • 100 %
HF:H70060Z Základy choreografie I • 100 %
HF:H70063Z Základy scénografie I • 100 %
HF:H70066Z Základy teorie kompozice III • 100 %
HF:H70316Z Seminář kompozice II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 18. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty