H60030z Dějiny hudby I (do 18 st)

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 9:20–11:45 205
Předpoklady
úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s vývojem hudby a hudebního myšlení evropského kontinentu, prohloubení dosavadních znalostí evropské hudby v době baroka , a to v kontextu kultury a umění, sledování postupného rozvoje hudebních forem od raného po pozdní baroko, přiblížení hlavních skladatelských představitelů.
Výstupy z učení
Student bude schopen: orientace v evropské hudbě středověku a renesance, identifikace a charakterizace jejích stylových prvků, forem, kompozičních postupů, analýza jednotlivých hudebních druhů, zařazení do kontextu kultury dané epochy, popsání možností interpretace hudby těchto slohových epoch.
Osnova
 • Přehled základních směrů evropské hudby středověku a renesance. Gregoriánský chorál a raný vícehlas Hodinky (officium), mše – proprium a ordinárium, styl sylabický a melismatický, zpěv antifonický a responsoriální Tropy, sekvence, duchovní hry, typy raného vícehlasu Doba gotiky Notredamská škola, ars antiqua, ars nova , trubadúři a truvéři organum, konduktus, motet, píseň, kantiléna, ballade, rondeau, virelais, madrigal trecenta, caccia, hoquetus Rytmické mody, izorytmie, izoperiodicita Renesance Duchovní hudba – mše, moteto Světská hudba – madrigal, chanson, frottola, villanella, německá píseň (Lied), píseň s loutnou Instrumentální hudba – tance, preludium, toccata, ricercar, canzona, variace, Technika parodie (např. parodická mše), colla parte, cantus firmus, tactus, polychoralita (cori spezzati), alternatim
Literatura
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • HOPPIN, Richard H. Hudba stredoveku. Bratislava : Hudobné centrum, 2007. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: evropský středověk. Praha : Ikar, 2005. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: renesance. Praha : Ikar, 2005. info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha : Lidové noviny, 2000.
Výukové metody
přednáška s využitím audio a videonahrávek, notových a obrazových ukázek, případně studentských referátů
Metody hodnocení
Podmínkou k absolvování předmětu je 70% účast ve výuce. V případě účasti 60-69% je třeba napsat referát o 5 stranách (k tomu použité informační zdroje dle normy, citace), 50-59% 8 stran, nižší účasti nebude zápočet udělen a předmet bude třeba opakovat. Zimní semestr je zakončen písemným zápočtem, příp. semestrálním referátem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60030z