HF1104z Úvod do hry na bicí soupravu

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
Marián Ševčík (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta se základy hry na jazzovou bicí soupravu a posílení rytmického cítění při hře na vlastní nástroj.
Osnova
  • Rozdělení a představení základních komponentů bicí soupravy z hlediska rytmického vnímání, přirovnání jejich funkce k úloze kontrabasu, klavíru a kytary. Představení základních hudebních přístupů hry staccata a legata. Práce s rytmickými frázemi v rámci studia jazzových standardů. Důraz na rytmická a koordinační cvičení – technika hry a frázování na ride činel, tvorba tzv. compingu se zapojením dolních končetin.
  • Tematické okruhy
  • 1. Základní komponenty bicí soupravy
  • 2. Koordinační cvičení
  • 3. Jazzové standardy
  • 4. Hraní s nahrávkou
Výukové metody
Přednáška – individuální výuka, 1 hodina týdně
Metody hodnocení
Zápočet Student předvede výběr látky za zimní semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF1104z