H60109TRz Hra na nástroj III

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60104TRl - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen věnovat se samostatné odborné činnosti a vykonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí. Osvojení náročných a praktických dovedností uplatní zejména v povolání pedagoga ZUŠ a hráče symfonických nebo operních orchestrů.
Osnova
 • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
 • Příprava absolventského recitálu.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
  Anonymus: Sonáta
  Ropartz, J. G.: Piece en Mi bemol mineur
  Martin, F.: Ballade
  Matěj, J.: Koncert
  Crespo, E.: Improvisation No.1
Literatura
  doporučená literatura
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno1972.
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960.
 • Herbert, T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
 • Guion, D.: The Trombone: Its History and Music, 1697-1811. New York: Gordon and Breach, 1988. ISBN 2-88124-211-1
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Náplň 3. ročníku: Příprava absolventského recitálu. Dramaturgicky vyvážený program ze skladeb různých slohových období v minimální délce 60 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60109TRz