Kompozice (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 100 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 100 %
HF:H51173L Seminář kompozice I • 100 %
HF:H51173Z Seminář kompozice I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60196L Kompozice I • 100 %
HF:H60196Z Kompozice I • 100 %
HF:H60289L Realizace EAH I • 100 %
HF:H60289Z Realizace EAH I • 100 %
HF:H60354NL Teorie kompozice I • 100 %
HF:H60354NZ Teorie kompozice I • 100 %
HF:HF0021Z Kompozice hudby pro počítačové hry I • 50 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 50 %
HF:H60068L Estetika I • 50 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 50 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 50 %
HF:H60086L Hra na cembalo I • 50 %
HF:H60086Z Hra na cembalo I • 50 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
2. semestr
HF:H51174Z Seminář kompozice II • 50 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 50 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 50 %
HF:H60198Z Kompozice II abs. projekt • 50 %
HF:H60200Z Kompozice multimediálních děl I • 50 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 50 %
HF:H60290Z Realizace EAH II • 50 %
HF:H60356NZ Teorie kompozice II • 50 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 50 %
HF:H75013Z Četba textů k teorii multimédií • 50 %
2. ročník
3. semestr
HF:H51174L Seminář kompozice II • 50 %
HF:H51174Z Seminář kompozice II • 50 %
HF:H60068L Estetika I • 50 %
HF:H60071L Dějiny umění II • 50 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 50 %
HF:H60087Z Hra na cembalo II • 50 %
HF:H60198L Kompozice II abs. projekt • 50 %
HF:H60198Z Kompozice II abs. projekt • 50 %
HF:H60200Z Kompozice multimediálních děl I • 50 %
HF:H60221L Příprava diplomové práce • 50 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 50 %
HF:H60290Z Realizace EAH II • 50 %
HF:H60356NL Teorie kompozice II • 50 %
HF:H60356NZ Teorie kompozice II • 50 %
HF:H70079Z Alternativní ladění a intonace • 50 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 50 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 50 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 50 %
HF:H75013L Četba textů k teorii multimédií • 50 %
HF:H75013Z Četba textů k teorii multimédií • 50 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 50 %

Údaje byly předpočítány: 25. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty