Jak byly údaje získány.

Hra na violoncello (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 100 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 100 %
HF:H40086VCL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40086VCZ Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 100 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 100 %
HF:H60102VCL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60102VCZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601654NL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601654NZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H6034NL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H6034NZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
2. semestr
HF:H60023VCZ Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 100 %
HF:H60107VCZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 100 %
HF:H6035NZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 50 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 50 %
HF:H601684NZ Interpretační seminář II • 50 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 50 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60023VCL Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Dějiny umění II • 100 %
HF:H60107VCL Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H6035NL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H60023VCZ Dějiny a literatura nástroje II • 33 %
HF:H60068L Estetika I • 33 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 33 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 33 %
HF:H60107VCZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 33 %
HF:H601684NL Interpretační seminář II • 33 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 33 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 33 %
HF:H6035NZ Studium repertoáru s klavírem II • 33 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 33 %

Údaje byly předpočítány: 28. 5. 2022 11:14

Všechny obory fakulty