Historická interpretace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 100 %
HF:H60158Z Interpretace staré hudby II • 100 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 100 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H70125 Diplomní seminář • 100 %
HF:H80017AZ Basso continuo na klávesový nástroj • 100 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 100 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H80029AZ Dějiny operního divadla II • 100 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 100 %
HF:H80052Z Barokní/klasicistní komorní hra • 100 %
HF:H82030Z Dějiny a literatura hl. oboru II • 100 %
HF:H82032Z Historický zpěv II • 100 %
HF:S7008Z Interpretace barokního recitativu • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60071L Dějiny umění II • 100 %
HF:H60158L Interpretace staré hudby II • 100 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 100 %
HF:H60221L Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H80017AL Basso continuo na klávesový nástroj • 100 %
HF:H80024L Ansámblový zpěv • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H80029AL Dějiny operního divadla II • 100 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 100 %
HF:H80052L Barokní/klasicistní komorní hra • 100 %
HF:H82030L Dějiny a literatura hl. oboru II • 100 %
HF:H82032L Historický zpěv II • 100 %
HF:S7008L Interpretace barokního recitativu • 100 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2024 11:21

Všechny obory fakulty