Jak byly údaje získány.

Historická interpretace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 100 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H80025L Historická improvizace • 43 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 43 %
HF:H80028L Dějiny a literatura hl. oboru I • 43 %
HF:H80028Z Dějiny a literatura hl. oboru I • 43 %
HF:H80029L Dějiny operního divadla I • 43 %
HF:H80029Z Dějiny operního divadla I • 43 %
HF:H80040L Historický zpěv I • 43 %
HF:H80040Z Historický zpěv I • 43 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 29 %
HF:H70213L Historické ladění • 29 %
HF:H80028DL Dějiny a literatura nástroje I • 29 %
HF:H80028DZ Dějiny a literatura nástroje I • 29 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 29 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 29 %
HF:H80050L Hra na historické housle I • 29 %
HF:H80050Z Hra na historické housle I • 29 %
HF:H80052L Barokní/klasicistní komorní hra • 29 %
HF:H80052Z Barokní/klasicistní komorní hra • 29 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 14 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 14 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 14 %
HF:H60157L Interpretace staré hudby I • 14 %
HF:H60157Z Interpretace staré hudby I • 14 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 14 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 14 %
HF:H70213Z Historické ladění • 14 %
HF:H80017AL Basso continuo na klávesový nástroj • 14 %
HF:H80017AZ Basso continuo na klávesový nástroj • 14 %
HF:H80018AL Hra na varhany pro cembalisty • 14 %
HF:H80018AZ Hra na varhany pro cembalisty • 14 %
HF:H80024L Ansámblový zpěv • 14 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 14 %
HF:H80027L Specializovaný generálbas I • 14 %
HF:H80027Z Specializovaný generálbas I • 14 %
HF:H80028AL Dějiny a literatura nástroje I • 14 %
HF:H80028AZ Dějiny a literatura nástroje I • 14 %
HF:H80028BL Dějiny a literatura nástroje I • 14 %
HF:H80028BZ Dějiny a literatura nástroje I • 14 %
HF:H80036L Hra na historické příčné flétny I • 14 %
HF:H80036Z Hra na historické příčné flétny I • 14 %
HF:H80039L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I • 14 %
HF:H80039Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I • 14 %
HF:H80048L Údržba cembala • 14 %
HF:H80048Z Údržba cembala • 14 %
HF:H80058Z Mezinárodní semestr staré hudby • 14 %
HF:H85044L Cembalo pro necembalisty • 14 %
HF:H85044Z Cembalo pro necembalisty • 14 %
HF:S7001Z Hra na kladívkový klavír • 14 %
HF:S7007L Historický zpěv • 14 %
HF:S7007Z Historický zpěv • 14 %
2. semestr
HF:H60071Z Filozofie umění II • 91 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 91 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 91 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 91 %
HF:H80052Z Barokní/klasicistní komorní hra • 82 %
HF:H80017AZ Basso continuo na klávesový nástroj • 64 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 64 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 55 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 36 %
HF:H80029AZ Dějiny operního divadla II • 36 %
HF:H82030Z Dějiny a literatura hl. oboru II • 36 %
HF:H82032Z Historický zpěv II • 36 %
HF:S7008Z Interpretace barokního recitativu • 36 %
HF:H82029Z Specializovaný generálbas II • 27 %
HF:H82030AZ Dějiny a literatura nástroje II • 27 %
HF:H82043Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 27 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60071L Filozofie umění II • 92 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 92 %
HF:H60221L Diplomová práce • 92 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 92 %
HF:H80052L Barokní/klasicistní komorní hra • 83 %
HF:H80017AL Basso continuo na klávesový nástroj • 67 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 67 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 50 %
HF:H80024L Ansámblový zpěv • 42 %
HF:H80029AL Dějiny operního divadla II • 42 %
HF:H82030L Dějiny a literatura hl. oboru II • 42 %
HF:H82032L Historický zpěv II • 42 %
HF:S7008L Interpretace barokního recitativu • 42 %
HF:H82029L Specializovaný generálbas II • 25 %
HF:H82030AL Dějiny a literatura nástroje II • 25 %
HF:H82043L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 25 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 17 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 17 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 17 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 17 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 17 %
HF:H80017AZ Basso continuo na klávesový nástroj • 17 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 17 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 17 %
HF:H80052Z Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H82030Z Dějiny a literatura hl. oboru II • 17 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:26

Všechny obory fakulty