Jak byly údaje získány.

Historická interpretace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60157L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H60157Z Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H50789L Komorní hra a b. c. I • 63 %
HF:H50789Z Komorní hra a b. c. I • 63 %
HF:H80016L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I • 63 %
HF:H80016Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I • 63 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 38 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 38 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 38 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 38 %
HF:H70213L Historické ladění • 38 %
HF:H70213Z Historické ladění • 38 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 38 %
HF:HDH011Z Self-management kurs I • 25 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 25 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 25 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 25 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 25 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 25 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 25 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 25 %
HF:H80024L Ansámblový zpěv • 25 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 25 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 25 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 13 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 13 %
HF:HF1030L Hudba a hudební kultura českých zemí • 13 %
HF:HF1030Z Hudba a hudební kultura českých zemí • 13 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 13 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 13 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 13 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 13 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 13 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 13 %
HF:H60044L Dějiny vokální hudby I (od počátků po klasicismus) • 13 %
HF:H60044Z Dějiny vokální hudby I (od počátků po klasicismus) • 13 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 13 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 13 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 13 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 13 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 13 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 13 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 13 %
HF:H80013L Hra na historické příčné flétny I • 13 %
HF:H80013Z Hra na historické příčné flétny I • 13 %
HF:H80014L Hra na loutnu I • 13 %
HF:H80014Z Hra na loutnu I • 13 %
HF:H80017L Basso continuo na klávesový nástroj • 13 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 13 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 13 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 13 %
HF:H82045L Hra na historické housle I • 13 %
HF:H82045Z Hra na historické housle I • 13 %
HF:S7007L Historický zpěv • 13 %
HF:S7007Z Historický zpěv • 13 %
2. semestr
HF:H60158Z Interpretace staré hudby II • 44 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 33 %
HF:H70213Z Historické ladění • 33 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H50790Z Komorní hra a b. c. II • 22 %
HF:H82025AZ Historická metodika I • 22 %
HF:H82038Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 22 %
HF:HDH011Z Self-management kurs I • 11 %
HF:HF0129Z Jevištní pohyb a tanec II • 11 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 11 %
HF:HF1011Z Hra na rámové bubny • 11 %
HF:HF1028Z Základy hry na violu da gamba I • 11 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 11 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 11 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 11 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 11 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 11 %
HF:H80018Z Hra na varhany pro cembalisty • 11 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 11 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 11 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 11 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 11 %
HF:H80058Z Mezinárodní semestr staré hudby • 11 %
HF:H80061Z Praktikum kontrapunktu • 11 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 11 %
HF:H82015Z Hra na historické violoncello II • 11 %
HF:H82025BZ Historická metodika I • 11 %
HF:H82025EZ Historická metodika I • 11 %
HF:H82037Z Hra na historické příčné flétny II • 11 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 11 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60158L Interpretace staré hudby II • 100 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 71 %
HF:H70213L Historické ladění • 71 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 71 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 57 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 43 %
HF:H50790L Komorní hra a b. c. II • 43 %
HF:H60158Z Interpretace staré hudby II • 43 %
HF:H80025L Historická improvizace • 43 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 43 %
HF:H80061L Praktikum kontrapunktu • 43 %
HF:H82025AL Historická metodika I • 43 %
HF:H82038L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 43 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 29 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 29 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 29 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 29 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 29 %
HF:H70213Z Historické ladění • 29 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 29 %
HF:H80017L Basso continuo na klávesový nástroj • 29 %
HF:H80018L Hra na varhany pro cembalisty • 29 %
HF:H80024L Ansámblový zpěv • 29 %
HF:H82014L Hra na loutnu II • 29 %
HF:H82014Z Hra na loutnu II • 29 %
HF:H82025CL Historická metodika I • 29 %
HF:H82025CZ Historická metodika I • 29 %
HF:HF0121L Chamber Music I • 14 %
HF:HF0121Z Chamber Music I • 14 %
HF:HF0129L Jevištní pohyb a tanec II • 14 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 14 %
HF:HF1011L Hra na rámové bubny • 14 %
HF:HF1028L Základy hry na violu da gamba II • 14 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H50790Z Komorní hra a b. c. II • 14 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 14 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 14 %
HF:H60264HL Pohybová výchova III • 14 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 14 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 14 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 14 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 14 %
HF:H80018Z Hra na varhany pro cembalisty • 14 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 14 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 14 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 14 %
HF:H80060L Basso continuo na loutnu • 14 %
HF:H80060Z Basso continuo na loutnu • 14 %
HF:H80061Z Praktikum kontrapunktu • 14 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 14 %
HF:H82015L Hra na historické violoncello II • 14 %
HF:H82025AZ Historická metodika I • 14 %
HF:H82025BL Historická metodika I • 14 %
HF:H82025EL Historická metodika I • 14 %
HF:H82037L Hra na historické příčné flétny II • 14 %
HF:H82038Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 14 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 14 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 14 %
DIFA:DDVL111 Obecná psychologie • 14 %
DIFA:DDVZ111 Obecná psychologie • 14 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 25 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 25 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 25 %
HF:H60259Z Pedagogika • 25 %
HF:H60288Z Psychologie I • 25 %
HF:H70213Z Historické ladění • 25 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 25 %
HF:HF1028Z Základy hry na violu da gamba I • 13 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:H50791Z Komorní hra a b. c. III abs. projekt • 13 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 13 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 13 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 13 %
HF:H82040Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III • 13 %
HF:H85037Z Hra na historické violoncello III • 13 %
HF:H85039AZ Historická metodika II • 13 %
HF:H85039EZ Historická metodika II • 13 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H70213L Historické ladění • 100 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 67 %
HF:H80017L Basso continuo na klávesový nástroj • 67 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HF1028L Základy hry na violu da gamba II • 33 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 33 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H50791L Komorní hra a b. c. III abs. projekt • 33 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 33 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 33 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 33 %
HF:H60288Z Psychologie I • 33 %
HF:H70213Z Historické ladění • 33 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 33 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 33 %
HF:H80060L Basso continuo na loutnu • 33 %
HF:H80060Z Basso continuo na loutnu • 33 %
HF:H82040L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III • 33 %
HF:H85037L Hra na historické violoncello III • 33 %
HF:H85038L Hra na loutnu III • 33 %
HF:H85038Z Hra na loutnu III • 33 %
HF:H85039AL Historická metodika II • 33 %
HF:H85039CL Historická metodika II • 33 %
HF:H85039CZ Historická metodika II • 33 %
HF:H85039EL Historická metodika II • 33 %
6. semestr
HF:HF1028Z Základy hry na violu da gamba I • 25 %
HF:H80061Z Praktikum kontrapunktu • 25 %

Údaje byly předpočítány: 28. 5. 2022 11:14

Všechny obory fakulty