Historická interpretace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H50789L Komorní hra a b. c. I • 100 %
HF:H60157L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H80016L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I • 100 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 50 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HF1030L Hudba a hudební kultura českých zemí • 50 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 50 %
HF:S7007L Historický zpěv • 50 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60158L Interpretace staré hudby II • 100 %
HF:H50790L Komorní hra a b. c. II • 80 %
HF:H82025AL Historická metodika I • 80 %
HF:H82038L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 80 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 40 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:H50790Z Komorní hra a b. c. II • 40 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 40 %
HF:H60158Z Interpretace staré hudby II • 40 %
HF:H80025L Historická improvizace • 40 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 40 %
HF:H80061L Praktikum kontrapunktu • 40 %
HF:H82025AZ Historická metodika I • 40 %
HF:H82038Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 40 %
HF:HF0121L Chamber Music I • 20 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 20 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 20 %
HF:H60265L Pohybová výchova III (barokní tanec) • 20 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 20 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H80018L Hra na varhany pro cembalisty • 20 %
HF:H80024L Ansámblový zpěv • 20 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 20 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 20 %
HF:H82014L Hra na loutnu II • 20 %
HF:H82025CL Historická metodika I • 20 %
HF:S7008L Interpretace barokního recitativu • 20 %
HF:S7008Z Interpretace barokního recitativu • 20 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 71 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 71 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 71 %
HF:H60259Z Pedagogika • 71 %
HF:H60288L Psychologie II • 71 %
HF:H60288Z Psychologie I • 71 %
HF:H70213L Historické ladění • 71 %
HF:H70213Z Historické ladění • 71 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 71 %
HF:H50791Z Komorní hra a b. c. III abs. projekt • 57 %
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 57 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 57 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 57 %
HF:H60259L Pedagogika • 57 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 57 %
HF:H82040Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III • 57 %
HF:H85039AZ Historická metodika II • 57 %
HF:H80017L Basso continuo na klávesový nástroj • 43 %
HF:H50791L Komorní hra a b. c. III abs. projekt • 29 %
HF:H82040L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III • 29 %
HF:H85039AL Historická metodika II • 29 %
HF:H85039CL Historická metodika II • 29 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 14 %
HF:HF1028L Základy hry na violu da gamba II • 14 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 14 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 14 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 14 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 14 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 14 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 14 %
HF:H80060L Basso continuo na loutnu • 14 %
HF:H80060Z Basso continuo na loutnu • 14 %
HF:H85037L Hra na historické violoncello III • 14 %
HF:H85038L Hra na loutnu III • 14 %
HF:H85038Z Hra na loutnu III • 14 %
HF:H85039CZ Historická metodika II • 14 %
HF:H85039EL Historická metodika II • 14 %

Údaje byly předpočítány: 17. 2. 2024 11:20

Všechny obory fakulty