H60034l Dějiny hudby III (20 st)

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 14:20–16:45 205
Předpoklady
Základní přehled o vývoji dějin evropské hudby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení se s vývojem artificiální hudby primárně evropského kontinentu ve 20. století, pochopení zákonitostí vývoje hudebních směrů v jejich stylových kontextech a s ohledem na vývoj kompozičních technik.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
-definovat podstatu stylového vývoje evropské artificiální hudby 20. století,
-vymezit tyto vývojové směry v hudbě skrze stěžejní kompoziční techniky a estetické přístupy,
-určit tato specifika na základě poslechu hudební ukázky,
-začlenit konkrétní hudební dění (na úrovni jednotlivých skladatelů a jejich tvorby) do širšího vývojového kontextu evropské hudby 20. století.
Osnova
 • 1) Situace po druhé světové válce a vznik Nové hudby.
 • 2) Multiseriální kompozice.
 • 3) Elektroakustická / elektronická a konkrétní hudba.
 • 4) Témbrová hudba.
 • 5) Další skladatelské přístupy (Messiaen, Nono aj.).
 • 6) Hudební minimalismus I (Young, Reich, Riley).
 • 7) Hudební minimalismus II (Glass aj.).
 • 8) Postmoderní obrat v sedmdesátých letech – stylová a kompoziční východiska a základní charakterizace.
 • 9) Hudební tvorba v období postmoderny I.
 • 10) Hudební tvorba v období postmoderny II.
 • 11) Mikrointervalová hudba – dílo A. Háby.
Literatura
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon. info
 • ADORNO, Theodor Wiesengrund. Philosophie der neuen Musik. Tübingen : 1949. info
 • BÁRTOVÁ, Jindra - SCHNIERER, Miloš - ZOUHAROVÁ, Věra. Dějiny hudby. Brno - České Budějovice : Jihočeská univerzita , 1997. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • DIBELIUS, Ulrich. Moderne Musik II. 1965-1985. München : Piper 1994. info
 • HELFERT, Vladimír. Česká moderní hudba. Olomouc : Index, 1936. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha : SHV, 1965. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • SCHNIERER, Miloš. Hudba 20. století. Brno : JAMU, 2005. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • STUCKENSCHMIEDT, H. H. Neue Musik : Zwischen den beiden Kriegen. Berlin , 1951. info
 • ŠTĚPÁNEK, Vladimír. Francouzská moderní hudba. Praha : Supraphon , 1967. info
Výukové metody
Přednáška, seminární diskuse, poslech A/V ukázek.
Metody hodnocení
Zkouška – formou ústního pohovoru.
Požadavky pro připuštění ke zkoušce:
Absolvování min. 50% realizované výuky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60034l