H60002z Příprava bakalářské práce

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. 5 z 10. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšný postup do posledního ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je tvorba bakalářské práce, která dokládá schopnost studenta základním způsobem formulovat odborné poznatky týkající se zvoleného tématu, a to jak po stránce obsahové a metodologické, tak i formální (zejména schopnost práce s odbornou literaturou a prameny, včetně náležité citace).
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen napsat odbornou práci na úrovni bakalářského studia. Konkrétně zejména:
-Provést pro svou bakalářskou práci rešerši potřebných informačních zdrojů v rámci odborné literatury a pramenů.
-Analyzovat informace získané z odborné literatury a pramenů a aplikovat je pro tvorbu textu bakalářské práce.
-Promítnout znalost formálních požadavků na odborný text do bakalářské práce.
-Využít znalost základních výzkumných metod při kompletaci textu bakalářské práce.
Osnova
  • -Rešerše informačních zdrojů pro bakalářskou práci v rámci odborné literatury a pramenů.
  • -Kompletace jednotlivých kapitol bakalářské práce na základě rešerše odborné literatury, pramenů a vybraných pracovních metod.
  • -Realizace dílčích textových částí a jejich příprava pro kompletaci do celku bakalářské práce.
  • -Formulace textu bakalářské práce v souladu se standardy pro charakter odborného textu.
  • Metodologická koncepce práce a dílčí výsledky jsou diskutovány v bakalářském semináři (povinností studenta je prezentace práce a doložení průběžných dílčích výsledků).
Literatura
    doporučená literatura
  • Náhradní obsah: ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015.
Výukové metody
Vedoucí práce průběžně sleduje postup studenta při tvorbě bakalářské práce. Vedoucí práce ji se studentem v rámci konzultací kriticky analyzuje a obsahově či metodicky pomáhá formovat.
Metody hodnocení
Zápočet, uděluje vedoucí práce na základě průběžného plnění dílčích úkolů za daný semestr – zejména kompletaci dílčích textových částí bakalářské práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60002z