logo Hudební fakulta Hudební fakulta
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
5451 HF JAMU  JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. MgA. Jindřich Petráš
proděkanka pro věci studijnídoc. MgA. Jana Goliášová
proděkan pro zahraniční stykydoc. Jurij Likin
proděkan pro vědu, výzkum a dislokacePhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
proděkan pro kvalituMgr. Jan Přibil, DiS.
předseda akademického senátuprof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
tajemniceIng. Jana Vondráčková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci