Mgr. Miroslav Dvorský, ArtD.

učo 23118
Hostující profesor KZP Děk HF HF JAMU