Jak byly údaje získány.

Interpretace a teorie interpretace (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
HF:DH1001L Teoretická reflexe oborového studia • 100 %
HF:DH1002L Metodologie vědecké práce • 100 %
HF:DH1004L Umělecký/produkční výkon • 100 %
HF:DH1005L Doktorandský seminář • 100 %
HF:DH1006L Disertační práce • 100 %
HF:DH1009L Účast na konferencích • 100 %
HF:DH1007AL Angličtina A pro odbornou praxi • 86 %
HF:DH1010L Hudebně-historický výzkum • 71 %
HF:DH1008NL Němčina B pro odbornou praxi • 57 %
HF:DH1003L Pedagogická praxe • 14 %
HF:DH1007NL Němčina A pro odbornou praxi • 14 %
HF:DH1008AL Angličtina B pro odbornou praxi • 14 %
HF:DH1008IL Italština B pro odbornou praxi • 14 %
HF:DH1013L Studium a interpretace odborného textu • 14 %
HF:H80056L Barokní příčná flétna • 14 %
HF:H80056Z Barokní příčná flétna • 14 %
2. semestr
HF:DH1001L Teoretická reflexe oborového studia • 13 %
HF:DH1002L Metodologie vědecké práce • 13 %
HF:DH1004L Umělecký/produkční výkon • 13 %
HF:DH1005L Doktorandský seminář • 13 %
HF:DH1006L Disertační práce • 13 %
HF:DH1007AL Angličtina A pro odbornou praxi • 13 %
HF:DH1008NL Němčina B pro odbornou praxi • 13 %
HF:DH1009L Účast na konferencích • 13 %
2. ročník
3. semestr
HF:DH1001L Teoretická reflexe oborového studia • 83 %
HF:DH1004L Umělecký/produkční výkon • 83 %
HF:DH1006L Disertační práce • 83 %
HF:DH1007AL Angličtina A pro odbornou praxi • 83 %
HF:DH1011L Publicistické žánry • 83 %
HF:DH1009L Účast na konferencích • 67 %
HF:DH1008IL Italština B pro odbornou praxi • 50 %
HF:DH1007FL Francouzština A pro odbornou praxi • 17 %
HF:DH1008AL Angličtina B pro odbornou praxi • 17 %
HF:DH1008FL Francouzština B pro odbornou praxi • 17 %
5. semestr
HF:DH1001L Teoretická reflexe oborového studia • 100 %
HF:DH1004L Umělecký/produkční výkon • 100 %
HF:DH1006L Disertační práce • 75 %
HF:DH1008NL Němčina B pro odbornou praxi • 75 %
HF:DH1007AL Angličtina A pro odbornou praxi • 50 %
HF:DH0001A Angličtina pro odbornou praxi • 25 %
HF:DH1009L Účast na konferencích • 25 %
3. ročník
7. semestr
HF:DH0003 Disertační práce • 100 %
8. semestr
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 33 %

Údaje byly předpočítány: 18. 1. 2020 11:20

Všechny obory fakulty