HF1029z Artistic research

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Nejsou stanoveny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit v rámci DSP platformu pro realizaci uměleckého výzkumu (artistic research) a v jeho souvislosti též poskytnout metodické vedení a umožnit kritickou diskusi, či výměnu vlastních zkušeností studentů. Předmět posluchače naučí formovat sebe-reflexivní přístupy k vlastní umělecké tvorbě, a adekvátním způsobem je také prezentovat.
Výstupy z učení
-Student ovládá základní problematiku vymezení a metodiky uměleckého výzkumu a způsobu jeho realizace.
-Student je schopen provést sebe-reflexi vlastní umělecké činnosti.
-Student je schopen kriticky hodnotit charakter uměleckého výzkumu jiných umělců.
-Student má přehled o možných podobách a odlišnostech uměleckého výzkumu v rámci renomovaných zahraničních institucí.
-Student dokáže získané znalosti a dovednosti implementovat do své disertační práce.
Osnova
  • 1) Seznámení se základní definicí uměleckého výzkumu a jeho možnými variantami i odlišnostmi.
  • 2) Seznámení s problematikou metodiky uměleckého výzkumu.
  • 3) Příprava koncipování vlastního uměleckého výzkumu.
  • 4) Prezentace vlastního uměleckého výzkumu.
  • 5) Vedení kritické diskuse o vlastním uměleckém výzkumu.
  • 6) Vedení kritické diskuse o uměleckém výzkumu jiných umělců
  • 7) Diskuse s pozvanými hosty a zahraničními odborníky.
  • 8) Implementace získaných poznatků do vlastní disertační práce.
Výukové metody
Kritická diskuse, workshop, seminář.
Metody hodnocení
Kolokvium/zápočet (dle příslušné akreditace daného studijního programu). Podmínkou pro zisk atestu je realizace prezentace vlastního uměleckého výzkumu za semestr, pravidelná docházka a aktivní účast v rámci seminární diskuse.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF1029z