Jak byly údaje získány.

Hra na flétnu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60101FLL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101FLZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 67 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 67 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60262NZ Pohybová výchova I • 33 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 33 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 33 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 33 %
2. semestr
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60104FLZ Hra na nástroj II • 33 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 33 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 33 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 33 %
HF:H60246FLZ Orchestrální party a sóla I • 33 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 33 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 33 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104FLL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228FL Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FLL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 67 %
HF:H60104FLZ Hra na nástroj II • 67 %
HF:H60110L Hra na pikolu • 67 %
HF:H60110Z Hra na pikolu • 67 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 67 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 67 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 67 %
HF:H60246FLZ Orchestrální party a sóla I • 67 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 67 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 33 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 33 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 25 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 25 %
HF:H60109FLZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 25 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 25 %
HF:H60231FLZ Metodika II • 25 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 25 %
HF:H60247FLZ Orchestrální party a sóla II • 25 %
HF:H60259Z Pedagogika • 25 %
HF:H60288Z Psychologie I • 25 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 25 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109FLL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231FLL Metodika II • 100 %
HF:H60247FLL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 80 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 80 %
HF:H60109FLZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 80 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 80 %
HF:H60231FLZ Metodika II • 80 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 80 %
HF:H60247FLZ Orchestrální party a sóla II • 80 %
HF:H60259Z Pedagogika • 80 %
HF:H60288Z Psychologie I • 80 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 80 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 20 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 20 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
6. semestr
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 17 %
HF:H60109FLL Hra na nástroj III - abs. projekt • 17 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 17 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 17 %
HF:H60247FLL Orchestrální party a sóla II • 17 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 17 %
HF:H70064L Základy teorie kompozice I • 17 %
HF:H70093L Dějiny jazzu I • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 17 %

Údaje byly předpočítány: 17. 4. 2021 11:17

Všechny obory fakulty