Hra na flétnu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104FLL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104FLZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228FL Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FLL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246FLZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:H60110Z Hra na pikolu • 67 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 33 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60110L Hra na pikolu • 33 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 33 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 33 %
4. semestr
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109FLZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231FLZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247FLZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 50 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 50 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109FLL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231FLL Metodika II • 100 %
HF:H60247FLL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 60 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 60 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 60 %
HF:H60109AAL Hra na nástroj III - abs. projekt • 60 %
HF:H60109FLZ Hra na nástroj III • 60 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 60 %
HF:H60231FLZ Metodika II • 60 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 60 %
HF:H60247FLZ Orchestrální party a sóla II • 60 %
HF:H60259Z Pedagogika • 60 %
HF:H60288Z Psychologie I • 60 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 60 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 40 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 40 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:H60110L Hra na pikolu • 20 %
HF:H60110Z Hra na pikolu • 20 %
HF:H80056Z Barokní příčná flétna • 20 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2024 11:21

Všechny obory fakulty