H60343FAz Studium repertoáru s klavírem II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Drápelová (přednášející)
doc. MgA. Jana Goliášová (přednášející)
Eva Macková (přednášející)
doc. MgA. Radim Pančocha (přednášející)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (přednášející)
Bohumír Stehlík (cvičící)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60340FAz - Studium repertoáru s klavírem I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb předmětu Hra na nástroj. Příprava půlrecitálu v délce minimálně 30 minut. Součástí výuky předmětu je cvičení zvukové vyváženosti, rytmické a intonační preciznosti, frázování a komunikace s korepetitorem.
Výstupy z učení
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem: je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice, hraje s přesvědčivým hudebním výrazem, má smysl pro dynamický a výrazový kontrast. Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, koncerty, soutěže, konkurzy.
Osnova
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
 • Absolvování nejméně jednoho vystoupení na semináři a uspořádání půlrecitálu.
 • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literatura
  doporučená literatura
 • Quantz, J. J.: Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU, Praha 1958.
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra Skripta JAMU, 1. vydání, Brno 1991.
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
Výukové metody
Individuální výuka s klavírním doprovazečem.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60343FAz