H60187Dz Komorní hra II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
doc. MgA. Vít Spilka (přednášející)
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vít Spilka
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60186l - Komorní hra I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V návaznosti na předmět Komorní hra I prohlubování interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto až po soubory většího typu. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji smyčcovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry: spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů, ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý, ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů), zná způsoby interpretace skladeb různých slohových období. Umí vést komorní ansámbl během zkoušek, je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Osnova
 • Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
 • Dřeva
 • Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Rossini, G.: D5. Zerboni
  Rychlík, J.: D5. SHV, Praha
  Dvořáček, J.: Pražské proměny. Panton
  Danzi, F.: D5 g moll. Thomi-Berg, München

 • Žestě
 • Žesťové kvinteto : Ives, Ch. E.: Four Songs
  Mozart, W. A.: Turecký pochod
  Susato, T.: Renesanční tance
 • Trio a kvartet lesních rohů:
  Flosmann, O.: Trio
  Turner, K.: Kvartet č. 2
  Weber, B. D.: Kvartet č. 2

  LS
 • Obsah předmětu: Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi jednotlivých nástrojů v souboru
 • Dřeva
  Bach, C. P. E.: Triosonate C dur. BA3337 Bärenreiter
  Debussy, C.: Sonáta pro fl, violu a arp. Muzika, Moskva
  Čart, J.: Triové sonáty pro 2 fl a klavír. Supraphon
  Zimmerman, A.: 2 Tria pro ob, fgt a vcllo. Schott
  Thuner, E.: Divertissement op. 32 pro ob a kytaru. Hofmeister
  Hurník, I.: Esercizii pro fl, ob, cl, fgt. ČHF, Praha
  Reiner, K.: Trio pro fl, bcl a bicí nástroje. Panton
  Brod, H.: Nocturnes op. 20 pro ob a harfu. André
  Mácha, O.: 7 kousků pro 3 klarinety. Česká Hudba
  Jacob, G.: Trio pro cl, violu a klavír. Musica Rara
  Berio, L.: Differences fl, cl, va, vc, hp, tape
 • Žestě
 • Žesťové kvinteto:
  Reiche, G.: Sonáta č. 18
  Pezel, J.: Tři kusy
  Suppe, F. von: Básník a sedlák
 • Trio a kvartet lesních rohů:
  Řehoř, B.: Malé trio
  Beethoven, L. van: Egmont
  Bach, J. S.: Fuga
Literatura
  doporučená literatura
 • Altman, W.: Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ).
 • Faltus, L.: Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 )
 • Lébl, V.: Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ).
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
  neurčeno
 • McGill, D.: Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009
 • McGill, D.: Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009
Výukové metody
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60187Dz