H60187Dl Komorní hra II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
doc. MgA. Vít Spilka (přednášející)
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vít Spilka
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60187z - Komorní hra II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V návaznosti na předmět Komorní hra I prohlubování interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto až po soubory většího typu. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji smyčcovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry: spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů, ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý, ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů), zná způsoby interpretace skladeb různých slohových období. Umí vést komorní ansámbl během zkoušek, je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Osnova
 • Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
 • Dřeva
 • Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Rossini, G.: D5 Zerboni
  Rychlík, J.: D5 SHV, Praha
  Dvořáček, J.: Pražské proměny Panton
  Danzi, F.: D5 g moll Thomi-Berg, München

 • Žestě
 • Žesťové kvinteto : Ives, Ch. E.: Four Songs
  Mozart, W. A.: Turecký pochod
  Susato, T.: Renesanční tance
 • Trio a kvartet leních rohů:
  Flosmann, O.: Trio
  Turner, K.: Kvartet č. 2
  Weber, B. D.: Kvartet č. 2

  LS
 • Obsah předmětu: : Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi jednotlivých nástrojů v souboru
 • Dřeva
  Bach, C. P. E.: Triosonate C dur BA3337 Bärenreiter
  Debussy, C.: Sonáta pro fl, violu a arp Muzika, Moskva
  Čart, J.: Triové sonáty pro 2 fl a klavír Supraphon
  Zimmerman, A.: 2 Tria pro ob, fgt a vcllo Schmott
  Thuner, E.: Divertissement op. 32 pro ob a kytaru Hofmeister
  Hurník, I.: Esercizii pro fl, ob, cl, fgt ČHF, Praha
  Reiner, K.: Trio pro fl, bcl a bicí nástroje Panton
  Brod, H.: Nocturnes op. 20 pro ob a harfu André
  Mácha, O.: 7 kousků pro 3 klarinety Česká Hudba
  Jacob, G.: Trio pro cl, violu a klavír Musica Rara
  Berio, L.: Differences fl, cl, va, vc, hp, tape
 • Žestě
 • Žesťové kvinteto:
  Reiche, G.: Sonáta č. 18
  Pezel, J.: Tři kusy
  Suppe, F. von: Básník a sedlák
 • Trio a kvartet lesních rohů:
  Řehoř, B.: Malé trio
  Beethoven, L. van: Egmont
  Bach, J. S.: Fuga
Literatura
  doporučená literatura
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů .SPN - skriptum AMU, Praha 1971, 3. vyd. info
 • Altman, W.: Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ).
 • Lébl, V.: Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ).
 • Faltus, L.: Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 )
  neurčeno
 • McGill, D.: Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009
Výukové metody
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
Informace učitele
Vystoupení na semináři nebo na koncertě. Minimální délka studovaného komorního díla je 20 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60187Dl