H60251l Organizace a struktura hudebního provozu II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Ing. Jana Vondráčková (přednášející)
Garance
Ing. Jana Vondráčková
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:20–15:55 100 A
Předpoklady
EVER ( H60251z Organizace a struktura hudebního provozu II )
Úspěšně zakončený první ročník studia. OSHP I a seminář OSHP I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • OSHP II svým obsahovým zaměřením navazuje na znalosti osvojené v předmětu OSHP I. Předmět se zaměří zejména na základní orientaci v oblasti dostupných informačních zdrojů a grantových možností. Dále zmapuje statistická data zpracovávaná na různých úrovních kulturních statků ČR.

  OSHP II vede Ing. Jana Vondráčková.
  Náplň:


  1. Hudební provozy, hudební školství
  - školy s hudebním zaměřením - obecný přehled (síť hudebního školství - základní, střední, vysoké), specifické cíle jednotlivých stupňů hudebního školství
  - postavení vysokých hudebních škol a jejich začlenění do rámce vysokého školství v ČR (zákon o vysokých školách, vysoké školy uměleckého směru v ČR)
  2. Janáčkova akademie múzických umění - případová studie
  - postavení a organizace Janáčkovy akademie múzických umění v Brně - poslání, cíle, vnitřní předpisy a normy, orgány fakulty, řízení (dlouhodobá orientace, organizační struktura, personální faktory, pravidla hospodaření)
  - formy financování JAMU
  - získávání financí z mimorozpočtových zdrojů (grantový systém v ČR, granty, dary #)
  - modelové zpracování projektu pro získání grantu
  - zainteresování, koordinace a kooperace na projektech mezinárodní spolupráce hudebních škol (evropské státy, Kanada, USA, Japonsko ad.) - výměnné stáže pedagogů, studentů, studijní pobyty, koncertní vystoupení, soutěže,
  3. Interpretační kurzy
  - hudební školy jako prostředí pro veřejnou hudební produkci (koncertní činnost, operní scéna)
  - interpretační soutěže a interpretační kurzy HF JAMU - teorie a praxe (plánování, organizace personální zajištění) - kreativní aplikace na obecný model
Literatura
 • Kol. autorů. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. : definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. Institut umění - Divadelní ústav v Praze. 2009. ISBN: 978-80-7008-235-5. info
 • Smolíková, Marta. Management v kultuře. VŠUP, Otevřená společnost, o. p. s. / ProCulture : Praha, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5. info
 • Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013. MKČR, 2006. ISBN 80-86310-62-0. info
 • Vojík, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění. Arts management. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-356-0. info
 • Zákon o vysokých školách. info
 • Heřmanová, Eva. (2010): Datové zdroje a informační systémy v oblasti kultury (Wolters Kluwer, ASPI 2010). info
 • http://www.europeana.eu. info
 • http://www.nipos-mk.cz. info
 • Pavelka, J. (2004): Kultura, média a literatura. Brno. ISBN 80-86735-06-0. info
 • Ústřední seznam kulturních památek ČR - http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php. info
 • Výroční zprávy MK ČR - http://www.mkcr.cz/ministerstvo/vyrocni-zpravy/default.htm. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou pravidelných přednášek. Aktivní účast studentů je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí klasifikovaného zápočtu.

Svou nepřítomnost studenti písemně oznámí v dostatečném časovém předstihu vyučujícímu předmětu.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60251l