H60107KOl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MgA. František Novotný
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně absolvovaný předmět H60107VIz - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je připravit absolventa s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti – vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru. Student je schopen interpretovat náročné skladby repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů. Dokáže být flexibilním členem komorních a orchestrálních tělesech, ovládá praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů. Student prokazuje široké znalosti v oblasti kontrabasového repertoáru a repertoáru komorních ansámblů, ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky hry na kontrabas, orientuje se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů, má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje; - výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
 • Bach Johann Sebastian: Sonáta č. 3 (orig. pro violu da gamba a cembalo)
 • Bach Johann Sebastian: Toccata a Fuga
 • Bottesini Giovanni: Capriccio di Bravura, Fantazie Norma, Benátský karneval, Norma, Beatrice di Tenda,
 • Glier Reingold.: Preludium, Scherzo, Intermezzo, Tarantella
 • Paganini Nicolo.: Mojžíš - virtuózní fantazie
 • Egilsson Arni: European Memories
 • Franck César.: Sonáta A dur
 • Gajdoš Miloslav: Invokace pro kontrabas sólo
 • François Rabbath: Iberské imprese
 • Míšek Adolf: Sonáta F dur, Sonáta e moll
 • Reiner Karel: Sonáta pro kontrabas a klavír
 • Simandl František: Gradus ad Parnasum
 • Sperger Johann Matthias: Koncert č. 15
 • Vasks Peteris: Bass trip
 • Schäfer S.: Geh
 • Zbinden Julien - Francois: Hommage a BACH
 • Proto Frank: Sonáta 1963
Literatura
  doporučená literatura
 • Alexanian Diran: Traité théorique et pratique du Violoncelle, Édition littéraires et musicales. A. Z. Mathot, Paris 1922
 • Becker Hugo: Mechanik und Aesthetik des Violoncellspiels. Universal-Edition, Wien, 1929
 • Mantel Gerhard: Cellotechnik. Schott Music, Mainz 1972
 • Tortelier Paul: How I Play, How I Teach. Chester Music, London, 1976
 • Pappe Winfried, Boetcher Wolfgang: Das Violoncello. Schott Music, Mainz, 2005
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Informace učitele
Absolventský recitál v minimální délce 70 minut. Program je složen ze skladeb různých stylových období. Hra zpaměti je podmínkou, pouze soudobé skladby a sonáty většího rozsahu je možné hrát z not. Případná komorní hra (trio, kvarteto apod.) může být zařazena pouze nad rámec dané studijní povinnosti.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.