Hra na lesní roh (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40082LRL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 100 %
HF:H60102LRL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60152ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185NZL Komorní hra I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340NAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:H40088LRZ Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 100 %
HF:H60105LRZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60153ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H60343NAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H40088LRL Dějiny a literatura nástroje II • 67 %
HF:H60071L Dějiny umění II • 67 %
HF:H60105LRL Hra na nástroj II • 67 %
HF:H60153ZL Interpretační seminář II • 67 %
HF:H60221L Příprava diplomové práce • 67 %
HF:H60343NAL Studium repertoáru s klavírem II • 67 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 67 %
HF:H60105AZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 33 %
HF:H60187NDZ Komorní hra II • 33 %

Údaje byly předpočítány: 18. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty