Jak byly údaje získány.

Hra na lesní roh (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
HF:H40088LRZ Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 100 %
HF:H60105LRZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60153ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 100 %
HF:H60343NAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %
3. semestr
HF:H40088LRL Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Filozofie umění II • 100 %
HF:H60105LRL Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60153ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H60343NAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:26

Všechny obory fakulty