Jak byly údaje získány.

Hra na lesní roh (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40082LRZ Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 100 %
HF:H60102LRZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60152ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185NZZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340NAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
3. semestr
HF:H40088LRL Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Filozofie umění II • 100 %
HF:H60105LRL Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60153ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H60343NAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %

Údaje byly předpočítány: 23. 1. 2021 11:25

Všechny obory fakulty