Zpěv (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0027Z Ročníkový výstup I • 100 %
HF:HF0031Z Zpěv II • 100 %
HF:HF0054Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HF0068Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:HF0129Z Jevištní pohyb a tanec II • 100 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H40738L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60045L Dějiny vokální hudby II • 100 %
HF:H60140L Inscenační seminář II • 100 %
HF:H602291 Metodika I • 100 %
HF:H60263HL Pohybová výchova II • 100 %
HF:H603434L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60379L Vytváření postav II • 100 %
HF:H60388L Zpěv II • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60259L Pedagogika • 88 %
HF:H60288L Psychologie II • 88 %
HF:H51411L Pedagogická praxe I • 75 %
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 75 %
HF:H60047L Dějiny vokální hudby III • 75 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 75 %
HF:H602331L Metodika II • 75 %
HF:H60264HL Pohybová výchova III • 75 %
HF:H60345L Studium repertoáru s klavírem III • 75 %
HF:H60380L Vytváření postav III • 75 %
HF:H60389L Zpěv III - abs. projekt • 75 %
HF:H75011L Studium operních ansámblů a recitativů • 75 %
HF:H60142L Inscenační seminář III • 63 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 25 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 13 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 13 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 13 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 13 %
HF:H51411Z Pedagogická praxe I • 13 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 13 %
HF:H60047Z Dějiny vokální hudby III • 13 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 13 %
HF:H60142Z Inscenační seminář III • 13 %
HF:H602331Z Metodika II • 13 %
HF:H60259Z Pedagogika • 13 %
HF:H60264HZ Pohybová výchova III • 13 %
HF:H60288Z Psychologie I • 13 %
HF:H60304L Dramaturgie oper III • 13 %
HF:H60345Z Studium repertoáru s klavírem III • 13 %
HF:H60380Z Vytváření postav III • 13 %
HF:H60389Z Zpěv III - abs. projekt • 13 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 13 %

Údaje byly předpočítány: 17. 2. 2024 11:20

Všechny obory fakulty