Jak byly údaje získány.

Zpěv (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60043L Dějiny vokální hudby I • 100 %
HF:H60076L Fyziologie a hygiena hlasu • 100 %
HF:H60137L Inscenační seminář I • 100 %
HF:H601655L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60177L Jevištní řeč I • 100 %
HF:H60262NL Pohybová výchova I • 100 %
HF:H60339L Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60378L Vytváření postav I • 100 %
HF:H60386L Zpěv I • 93 %
HF:H60043Z Dějiny vokální hudby I • 47 %
HF:H60076Z Fyziologie a hygiena hlasu • 47 %
HF:H60137Z Inscenační seminář I • 47 %
HF:H601655Z Interpretační seminář I • 47 %
HF:H60177Z Jevištní řeč I • 47 %
HF:H60262NZ Pohybová výchova I • 47 %
HF:H60339Z Studium repertoáru s klavírem I • 47 %
HF:H60378Z Vytváření postav I • 47 %
HF:H60386Z Zpěv I • 47 %
HF:H73022Z Informační kurz • 47 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 27 %
HF:H60123L Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 27 %
HF:H60123Z Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 20 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 13 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 13 %
2. semestr
HF:H40738Z Interpretační seminář II • 55 %
HF:H60045Z Dějiny vokální hudby II • 55 %
HF:H60140Z Inscenační seminář II • 55 %
HF:H60263HZ Pohybová výchova II • 55 %
HF:H603434Z Studium repertoáru s klavírem II • 55 %
HF:H60379Z Vytváření postav II • 55 %
HF:H60388Z Zpěv II • 55 %
HF:H75014Z Scénický projekt • 36 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 18 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 18 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60379L Vytváření postav II • 68 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 63 %
HF:H40738L Interpretační seminář II • 63 %
HF:H60045L Dějiny vokální hudby II • 63 %
HF:H60140L Inscenační seminář II • 63 %
HF:H602291 Metodika I • 63 %
HF:H60263HL Pohybová výchova II • 63 %
HF:H603434L Studium repertoáru s klavírem II • 63 %
HF:H60388L Zpěv II • 63 %
HF:H40738Z Interpretační seminář II • 47 %
HF:H60045Z Dějiny vokální hudby II • 47 %
HF:H60140Z Inscenační seminář II • 47 %
HF:H60263HZ Pohybová výchova II • 47 %
HF:H603434Z Studium repertoáru s klavírem II • 47 %
HF:H60379Z Vytváření postav II • 47 %
HF:H60388Z Zpěv II • 47 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 42 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 42 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 32 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 16 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 16 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 16 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 16 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 16 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 11 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 11 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 11 %
HF:H75014L Scénický projekt • 11 %
DIFA:DAAZX42 Základy scénického tance • 11 %
4. semestr
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 22 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 11 %
HF:H40738Z Interpretační seminář II • 11 %
HF:H51411Z Pedagogická praxe I • 11 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 11 %
HF:H60045Z Dějiny vokální hudby II • 11 %
HF:H60047Z Dějiny vokální hudby III • 11 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 11 %
HF:H60140Z Inscenační seminář II • 11 %
HF:H60142Z Inscenační seminář III • 11 %
HF:H602331Z Metodika II • 11 %
HF:H60259Z Pedagogika • 11 %
HF:H60263HZ Pohybová výchova II • 11 %
HF:H60264HZ Pohybová výchova III • 11 %
HF:H60288Z Psychologie I • 11 %
HF:H603434Z Studium repertoáru s klavírem II • 11 %
HF:H60345Z Studium repertoáru s klavírem III • 11 %
HF:H60380Z Vytváření postav III • 11 %
HF:H60388Z Zpěv II • 11 %
HF:H60389Z Zpěv III - abs. projekt • 11 %
3. ročník
5. semestr
HF:H51411L Pedagogická praxe I • 61 %
HF:H51411Z Pedagogická praxe I • 61 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 61 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 61 %
HF:H60047L Dějiny vokální hudby III • 61 %
HF:H60047Z Dějiny vokální hudby III • 61 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 61 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 61 %
HF:H60142L Inscenační seminář III • 61 %
HF:H60142Z Inscenační seminář III • 61 %
HF:H602331L Metodika II • 61 %
HF:H602331Z Metodika II • 61 %
HF:H60259L Pedagogika • 61 %
HF:H60259Z Pedagogika • 61 %
HF:H60264HL Pohybová výchova III • 61 %
HF:H60264HZ Pohybová výchova III • 61 %
HF:H60288L Psychologie II • 61 %
HF:H60288Z Psychologie I • 61 %
HF:H60345L Studium repertoáru s klavírem III • 61 %
HF:H60345Z Studium repertoáru s klavírem III • 61 %
HF:H60380L Vytváření postav III • 61 %
HF:H60380Z Vytváření postav III • 61 %
HF:H60389L Zpěv III - abs. projekt • 61 %
HF:H60389Z Zpěv III - abs. projekt • 61 %
HF:H75011L Studium operních ansámblů a recitativů • 61 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 61 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 22 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 17 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 11 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:25

Všechny obory fakulty