H602431 Orchestrální hra I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/3/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. Jakub Klecker (přednášející)
Artur Martin Hric (pomocník)
Tereza Stromková (pomocník)
Garance
doc. MgA. Jakub Klecker
Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky a studium na HF JAMU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 92 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Příprava studentů na prostředí profesionálních orchestrů.
Osnova
 • Zaměření na komorní a orchestrální repertoár (skladby o více než osmi hráčích), interpretace rozdílných hudebních období (baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století).
  Specifické úkoly společného provozování hudby (frázování v rámci většího počtu interpretů, problémy smykové techniky a ladění u smyčců,
  ladění dechové harmonie – dřeva, žestě a zvukové a intonační vyrovnání mezi hráči jednotlivých nástrojových skupin,
  dynamika a barevná vyváženost ve specifické instrumentační technice jednotlivých orchestrálních skupin a hudebních stylů.
  Společná práce a komunikace s dirigentem, pochopení dirigentského gesta a reakce na něj
  – u orchestrálního projektu zákonitosti doprovodu sólisty, u operního projektu technika recitativů a práce se zpěvákem
  Zimní semestr:
  - Orchestrální koncert HF JAMU
  - Komorní opera HF JAMU
  Letní semestr:
  - Komorní opera HF JAMU
  - Open-air orchestrální koncert HF JAMU

Výukové metody
V obou semestrech bude výuka probíhat projektově na základě vypsaných projektů pro daný akademický rok. Zapsaní studenti se musí zúčastnit všech zkoušek v rámci zapsaného projektu.
Metody hodnocení
zápočet a splnění 80% docházky v daném projektu
Informace učitele
Výuka probíhá projektově. Za akademický rok si musí každý ze zapsaných studentů s povinností A splnit minimálně 2 projekty.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočtová přehrávka vybraných orchestrálních partů na konci daného semestru
Poznámka k četnosti výuky: projektově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H602431