H602431 Orchestra Play I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
0/3/3. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. MgA. Jakub Klecker (lecturer)
Barbora Toiflová, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Jakub Klecker
Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky a studium na HF JAMU.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 92 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Příprava studentů na prostředí profesionálních orchestrů.
Syllabus (in Czech)
 • Zaměření na komorní a orchestrální repertoár (skladby o více než osmi hráčích), interpretace rozdílných hudebních období (baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století).
  Specifické úkoly společného provozování hudby (frázování v rámci většího počtu interpretů, problémy smykové techniky a ladění u smyčců,
  ladění dechové harmonie – dřeva, žestě a zvukové a intonační vyrovnání mezi hráči jednotlivých nástrojových skupin,
  dynamika a barevná vyváženost ve specifické instrumentační technice jednotlivých orchestrálních skupin a hudebních stylů.
  Společná práce a komunikace s dirigentem, pochopení dirigentského gesta a reakce na něj
  – u orchestrálního projektu zákonitosti doprovodu sólisty, u operního projektu technika recitativů a práce se zpěvákem
  Zimní semestr:
  - Orchestrální koncert HF JAMU
  - Komorní opera HF JAMU
  Letní semestr:
  - Komorní opera HF JAMU
  - Open-air orchestrální koncert HF JAMU

Teaching methods (in Czech)
V obou semestrech bude výuka probíhat projektově na základě vypsaných projektů pro daný akademický rok. Zapsaní studenti se musí zúčastnit všech zkoušek v rámci zapsaného projektu.
Assessment methods (in Czech)
zápočet a splnění 80% docházky v daném projektu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Zápočtová přehrávka vybraných orchestrálních partů na konci daného semestru
Note related to how often the course is taught: projektově.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H602431