Jak byly údaje získány.

Hra na kytaru (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H601014L Hra na nástroj I • 70 %
HF:H60119L Hra z listu a improvizace I • 70 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 70 %
HF:H60186L Komorní hra I • 70 %
HF:H601014Z Hra na nástroj I • 50 %
HF:H60119Z Hra z listu a improvizace I • 50 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 50 %
HF:H60186Z Komorní hra I • 50 %
HF:H73022Z Informační kurz • 50 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 40 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 40 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 30 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 30 %
HF:H80059Z Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 30 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 20 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 20 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 20 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 20 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 20 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 20 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 20 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H60412L Základy jazzové improvizace I • 20 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 20 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 20 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 20 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 20 %
HF:H80059L Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 20 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H601046Z Hra na nástroj II • 60 %
HF:H601201Z Hra z listu a improvizace II • 60 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 60 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 60 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 60 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 20 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 20 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 20 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 20 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 20 %
HF:H73022Z Informační kurz • 20 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 20 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 78 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 78 %
HF:H60188L Komorní hra II • 78 %
HF:H60229 Metodika I • 78 %
HF:H60412L Základy jazzové improvizace I • 78 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H601046L Hra na nástroj II • 67 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 44 %
HF:H601046Z Hra na nástroj II • 44 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 44 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 44 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H601201L Hra z listu a improvizace II • 33 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 33 %
HF:H80059Z Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 33 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 22 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 22 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 22 %
HF:H601201Z Hra z listu a improvizace II • 22 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 22 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 22 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 22 %
HF:H80059L Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 22 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 11 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 11 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 11 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 11 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 11 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 11 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 11 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 11 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 11 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 11 %
HF:H60130L Improvizace I • 11 %
HF:H60130Z Improvizace I • 11 %
HF:H60146Z Instrumentace • 11 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 11 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 11 %
HF:H60306L Rozbor skladeb II • 11 %
HF:H60306Z Rozbor skladeb II • 11 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 11 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 11 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 11 %
HF:H70074Z Teorie obrazu • 11 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 11 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 11 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 11 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 11 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 11 %
HF:H80025L Historická improvizace • 11 %
HF:H80033Z Polyfonní techniky • 11 %
HF:H80061Z Praktikum kontrapunktu • 11 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 71 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 71 %
HF:H601095Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 71 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 71 %
HF:H60232Z Metodika II • 71 %
HF:H60259Z Pedagogika • 71 %
HF:H60288Z Psychologie I • 71 %
HF:H40745Z Interpretační seminář III • 43 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 43 %
HF:H603362Z Studium repertoáru s klavírem • 29 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 14 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 63 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 63 %
HF:H601095L Hra na nástroj III - abs. projekt • 63 %
HF:H601933L Komorní hra III • 63 %
HF:H60232L Metodika II • 63 %
HF:H60259L Pedagogika • 63 %
HF:H60288L Psychologie II • 63 %
HF:H60413L Základy jazzové improvizace II • 50 %
HF:H40745L Interpretační seminář III • 38 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 25 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 25 %
HF:H601095Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 25 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 25 %
HF:H60232Z Metodika II • 25 %
HF:H60259Z Pedagogika • 25 %
HF:H60288Z Psychologie I • 25 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 13 %
HF:H40745Z Interpretační seminář III • 13 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 13 %
HF:H60130L Improvizace I • 13 %
HF:H603362L Studium repertoáru s klavírem • 13 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 13 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 13 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:25

Všechny obory fakulty