Jak byly údaje získány.

Hra na kytaru (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H601654L Interpretační seminář I • 67 %
HF:H60186L Komorní hra I • 67 %
HF:H601014L Hra na nástroj I • 58 %
HF:H601014Z Hra na nástroj I • 58 %
HF:H60119L Hra z listu a improvizace I • 58 %
HF:H60119Z Hra z listu a improvizace I • 58 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 58 %
HF:H60186Z Komorní hra I • 58 %
HF:H73022Z Informační kurz • 50 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 42 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 33 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 25 %
HF:H41542L Chrámová hudba 18. - 20. století • 25 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 25 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 25 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 25 %
HF:H80059Z Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 25 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 17 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 17 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 17 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 17 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 17 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H80059L Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 17 %
2. semestr
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 100 %
HF:H601046Z Hra na nástroj II • 83 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 83 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 83 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H601201Z Hra z listu a improvizace II • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 33 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 17 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 17 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 17 %
HF:H73022Z Informační kurz • 17 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 17 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 71 %
HF:H601046L Hra na nástroj II • 71 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 71 %
HF:H60188L Komorní hra II • 71 %
HF:H60229 Metodika I • 71 %
HF:H60412L Základy jazzové improvizace I • 71 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 43 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 43 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 29 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 29 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 29 %
HF:H601046Z Hra na nástroj II • 29 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 29 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 29 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 29 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 29 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 29 %
HF:H80059Z Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 29 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 14 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 14 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 14 %
HF:H601201L Hra z listu a improvizace II • 14 %
HF:H601201Z Hra z listu a improvizace II • 14 %
HF:H60130Z Improvizace I • 14 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 14 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 14 %
HF:H60306Z Rozbor skladeb II • 14 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 14 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 14 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 14 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 14 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 14 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H601095Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 100 %
HF:H60232Z Metodika II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H40745Z Interpretační seminář III • 80 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 80 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 40 %
HF:H603362Z Studium repertoáru s klavírem • 40 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 20 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 20 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H601095L Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601933L Komorní hra III • 100 %
HF:H60232L Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H40745L Interpretační seminář III • 50 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H80059L Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 50 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 25 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 25 %
HF:H60130L Improvizace I • 25 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 25 %
HF:H60413L Základy jazzové improvizace II • 25 %
HF:H80025L Historická improvizace • 25 %

Údaje byly předpočítány: 15. 2. 2020 11:20

Všechny obory fakulty