H60228TR Metodika I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
Garance
doc. MgA. Robert Kozánek
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně ukončený první ročník bakalářského studia, schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na nástroj
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je znalost metodických postupů výuky hry na trombon a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.
Výstupy z učení
Student dokáže rozpoznat schopnosti a předpoklady adepta pro hru na trombon. Umí vysvětlit držení nástroje, základní funkce tvoření tónu a jejich význam pro tvorbu tónu - funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva, aktivace rezonančních dutin a faktory ovlivňující zvukovou kvalitu.
Osnova
 • předpoklady pro zdárnou výuku, hlediska hudební a nehudební
 • úloha učitele při vyučování
 • počáteční vyučovací postup: popis nástroje, předvedení, zmínka o jeho úloze v hudební historii, ošetřování nástroje
 • postoj při hře, držení nástroje, úprava rtů a lícních svalů
 • dýchání, jednotlivé typy a jejich výhody a nevýhody
 • nasazení nátrubku na rty, pohyb jazyka, počáteční zachycení tónu
 • tvoření tónů na 1. poloze, seznámení s výsunem snižce a jeho polohami, tvoření tónů na všech polohách, první posunová cvičení
 • hra stupnic, návod na vydržované (dlouhé) tóny - metoda J.Ušáka, V. Blaževiče
Literatura
  doporučená literatura
 • Ušák, J.: Metodika. Rukopis, Praha 1948. info
 • Klučar, J.: Metodika. Rukopis, Praha 1972. info
 • Wick, D.: Trombone Technique. Oxford University press. 1971. info
 • Lafosse, A.: Traite de pedagogue du trombone á coulisse. Leduc 1966. info
 • Sumerkin, V.: Metodika hry na trombon. Muzika, Moskva 1987. info
Výukové metody
individuální lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60228TR