H60228TR Metodika I

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Pá 8:30–9:15 212
Předpoklady
schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - předpoklady pro zdárnou výuku, hlediska hudební a nehudební
  - úloha učitele při vyučování
  - počáteční vyučovací postup: popis nástroje, předvedení, zmínka o jeho úloze v hudební historii, ošetřování nástroje
  - postoj při hře, držení nástroje, úprava rtů a lícních svalů
  - dýchání, jednotlivé typy a jejich výhody a nevýhody
  - nasazení nátrubku na rty, pohyb jazyka, počáteční zachycení tónu
  - tvoření tónů na 1. poloze, seznámení s výsunem snižce a jeho polohami, tvoření tónů na všech polohách, první posunová cvičení
  - hra stupnic, návod na vydržované (dlouhé) tóny - metoda J.Ušáka, V. Blaževiče
Literatura
 • Ušák, J.: Metodika. Rukopis, Praha 1948. info
 • Klučar, J.: Metodika. Rukopis, Praha 1972. info
 • Wick, D.: Trombone Technique. Oxford University press. 1971. info
 • Lafosse, A.: Traite de pedagogue du trombone á coulisse. Leduc 1966. info
 • Sumerkin, V.: Metodika hry na trombon. Muzika, Moskva 1987. info
Výukové metody
individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.