H60228TR Methodology I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Robert Kozánek
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně ukončený první ročník bakalářského studia, schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na nástroj
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je znalost metodických postupů výuky hry na trombon a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže rozpoznat schopnosti a předpoklady adepta pro hru na trombon. Umí vysvětlit držení nástroje, základní funkce tvoření tónu a jejich význam pro tvorbu tónu - funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva, aktivace rezonančních dutin a faktory ovlivňující zvukovou kvalitu.
Syllabus (in Czech)
 • předpoklady pro zdárnou výuku, hlediska hudební a nehudební
 • úloha učitele při vyučování
 • počáteční vyučovací postup: popis nástroje, předvedení, zmínka o jeho úloze v hudební historii, ošetřování nástroje
 • postoj při hře, držení nástroje, úprava rtů a lícních svalů
 • dýchání, jednotlivé typy a jejich výhody a nevýhody
 • nasazení nátrubku na rty, pohyb jazyka, počáteční zachycení tónu
 • tvoření tónů na 1. poloze, seznámení s výsunem snižce a jeho polohami, tvoření tónů na všech polohách, první posunová cvičení
 • hra stupnic, návod na vydržované (dlouhé) tóny - metoda J.Ušáka, V. Blaževiče
Literature
  recommended literature
 • Ušák, J.: Metodika. Rukopis, Praha 1948. info
 • Klučar, J.: Metodika. Rukopis, Praha 1972. info
 • Wick, D.: Trombone Technique. Oxford University press. 1971. info
 • Lafosse, A.: Traite de pedagogue du trombone á coulisse. Leduc 1966. info
 • Sumerkin, V.: Metodika hry na trombon. Muzika, Moskva 1987. info
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60228TR