Jak byly údaje získány.

Hra na lesní roh (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101LRZ Hra na nástroj I • 71 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 71 %
HF:H60185ZZ Komorní hra I • 71 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 71 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 71 %
HF:H73022Z Informační kurz • 71 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 43 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 43 %
HF:H60101LRL Hra na nástroj I • 43 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 43 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 43 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 43 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 43 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 43 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 43 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 43 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 29 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 29 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 14 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 14 %
HF:H41542L Chrámová hudba 18. - 20. století • 14 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 14 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 14 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 14 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 14 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 14 %
HF:H60153AC Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 14 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 14 %
HF:H60157Z Interpretace staré hudby I • 14 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 14 %
HF:H65005Z Hra na Wagnerovu tubu • 14 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 14 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 14 %
2. semestr
HF:H60104LRZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246LRZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H65005Z Hra na Wagnerovu tubu • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 33 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60082Z Hlasová výchova II • 33 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 33 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 33 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104LRL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228LR Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246LRL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 60 %
HF:H65005L Hra na Wagnerovu tubu • 60 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 40 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 20 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 20 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 20 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 20 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109LRZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231LRZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247LRZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:HF0023Z Modulární syntetizéry • 25 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 83 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 83 %
HF:H60109LRL Hra na nástroj III - abs. projekt • 83 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 83 %
HF:H60231LRL Metodika II • 83 %
HF:H60259L Pedagogika • 83 %
HF:H60288L Psychologie II • 83 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 83 %
HF:H60247LRL Orchestrální party a sóla II • 67 %
HF:H50803ZL Komorní hra III • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 17 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 17 %
HF:H60109LRZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 17 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 17 %
HF:H60231LRZ Metodika II • 17 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 17 %
HF:H60247LRZ Orchestrální party a sóla II • 17 %
HF:H60259Z Pedagogika • 17 %
HF:H60288Z Psychologie I • 17 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 17 %
6. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60109LRL Hra na nástroj III - abs. projekt • 25 %
HF:H60231LRL Metodika II • 25 %
HF:H60247LRL Orchestrální party a sóla II • 25 %
HF:H60259L Pedagogika • 25 %
HF:H60288L Psychologie II • 25 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 25 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:25

Všechny obory fakulty