HF1505z Teorie a dějiny filmové hudby

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 15:10–16:45 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
 • Orientace studenta v základních meznících vývoje domácí a zahraniční filmové hudby.
 • Porozumění základním hlediskům a principům tvorby filmové hudby.
 • Formování analytických dovedností pro účely hodnocení filmové hudby.
 • Znalost specifické terminologie užívané v oblasti filmové hudby.
 • Výstupy z učení
  Absolvováním tohoto předmětu student získá přehled v dějinném vývoji filmové hudby, jejích hudebních charakteristikách, funkcích v rámci audiovizuálního díla, běžně užívané terminologii a v neposlední řadě také v psychologických, estetických, sémantických a analytických přesazích. Předmět zároveň v některých jednotlivostech slouží jako úvod do specializovaných předmětů studijního plánu Kompozice scénické a filmové hudby.
  Osnova
  • Úvod do audiovizuální produkce
  • Dějiny domácí a zahraniční filmové hudby
  • Žánrová a kompoziční specifika filmové hudby
  • Tvorba filmové hudby a její funkce v rámci AV díla
  • Sémantika filmové hudby
  • Psychologické a estetické aspekty filmové hudby
  • Analytické přístupy k filmové hudbě
  Literatura
   doporučená literatura
  • COOKE, Mervyn. Dějiny filmové hudby. Translated by David Petrů. 1. vyd. Praha: Casablanca, 2011. 567 s. ISBN 9788087292143.
  • MUSIL, Ondřej. Analytické přístupy k filmové hudbě na příkladu díla Vladimíra Síse. Brno, 2019. Disertační práce. Masarykova univerzita.
  • BUHLER, James a David NEUMEYER. Hearing the movies: music and sound in film history. 2nd edition. New York: Oxford University Press, 2015. ISBN 01-999-8771-8.
  • MATZNER, Antonín a Jiří PILKA. Česká filmová hudba. Praha: Dauphin, 2002. 453 s. ISBN 8072720139.
  • LEXMANN, Juraj. Teória filmovej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2006. 182 s. ISBN 8089135064.
  • NEUMEYER, David (ed.). The Oxford handbook of film music studies. New York: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-532849-3.
  • DONNELLY, Kevin J. (ed.). Film music: critical approaches. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, c2001. ISBN 07-486-1288-2.
  Výukové metody
  Přednáška. Poslech hudby. Videoukázky. Analýza filmových děl. Diskuze.
  Metody hodnocení
  Student splňuje požadavky k udělení zápočtu na základě aktivní účasti na přednášce a závěrečného on-line testování získaných znalostí.
  Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF1505z