Jak byly údaje získány.

Hra na hoboj (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HOL Hra na nástroj I • 67 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 67 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 67 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 67 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 67 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 67 %
HF:H60373HL Výroba strojků I - hoboj • 67 %
HF:H60101HOZ Hra na nástroj I • 56 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 56 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 56 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 56 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 56 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 56 %
HF:H60373HZ Výroba strojků I - hoboj • 56 %
HF:H73022Z Informační kurz • 56 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 44 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 33 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60084L Hra na anglický roh • 33 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 22 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 22 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 22 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 22 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 22 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 22 %
HF:H60084Z Hra na anglický roh • 22 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 22 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 22 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 22 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 11 %
HF:HJX00AL Angličtina • 11 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 11 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 11 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 11 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 11 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 11 %
HF:H60265L Pohybová výchova III (barokní tanec) • 11 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 11 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 11 %
HF:H80058Z Mezinárodní semestr staré hudby • 11 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 11 %
DIFA:DAAZX38 Židovství v okcidentální kultuře • 11 %
2. semestr
HF:H60104HOZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60374HZ Výroba strojků II - hoboj • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 60 %
HF:H60084Z Hra na anglický roh • 60 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 40 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 20 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 20 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 20 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 20 %
HF:H80058Z Mezinárodní semestr staré hudby • 20 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 83 %
HF:H60104HOL Hra na nástroj II • 83 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 83 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 83 %
HF:H60228HO Metodika I • 83 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 83 %
HF:H60246HOL Orchestrální party a sóla I • 83 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 83 %
HF:H60374HL Výroba strojků II - hoboj • 83 %
HF:H60084L Hra na anglický roh • 67 %
HF:HJX00AL Angličtina • 50 %
HF:HJX00NL Němčina • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 33 %
HF:H60265L Pohybová výchova III (barokní tanec) • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 17 %
HF:H60104HOZ Hra na nástroj II • 17 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 17 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 17 %
HF:H60158L Interpretace staré hudby II • 17 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 17 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 17 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 17 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 17 %
HF:H60374HZ Výroba strojků II - hoboj • 17 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 17 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 17 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 17 %
HF:H80058Z Mezinárodní semestr staré hudby • 17 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 17 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109HOZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231HOZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247HOZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 50 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 60 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 60 %
HF:H60109HOZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 60 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 60 %
HF:H60231HOZ Metodika II • 60 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 60 %
HF:H60247HOZ Orchestrální party a sóla II • 60 %
HF:H60259Z Pedagogika • 60 %
HF:H60288Z Psychologie I • 60 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 60 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 60 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 40 %
HF:H60109HOL Hra na nástroj III - abs. projekt • 40 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 40 %
HF:H60231HOL Metodika II • 40 %
HF:H60247HOL Orchestrální party a sóla II • 40 %
HF:H60259L Pedagogika • 40 %
HF:H60288L Psychologie • 40 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 40 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 40 %
HF:HJX00AL Angličtina • 20 %
HF:HJX00IL Italština • 20 %
HF:HJX00NL Němčina • 20 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 20 %
HF:H60265L Pohybová výchova III (barokní tanec) • 20 %
HF:H60375H Výroba strojků III - hoboj • 20 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 20 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 20 %
HF:S7007Z Historický zpěv • 20 %

Údaje byly předpočítány: 18. 1. 2020 11:20

Všechny obory fakulty