Jak byly údaje získány.

Hra na hoboj (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60373HL Výroba strojků I - hoboj • 100 %
HF:H60373HZ Výroba strojků I - hoboj • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60101HOL Hra na nástroj I • 83 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 67 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 50 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 50 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 50 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 50 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 50 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 50 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 50 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 33 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60265L Pohybová výchova III (barokní tanec) • 33 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 33 %
HF:H6105BL Historický hoboj • 33 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 33 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 33 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 17 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 17 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 17 %
HF:H60084L Hra na anglický roh • 17 %
HF:H60084Z Hra na anglický roh • 17 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 17 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 17 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 17 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 17 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 17 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 17 %
HF:H70213L Historické ladění • 17 %
HF:H70213Z Historické ladění • 17 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 17 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 17 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 17 %
DIFA:DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře • 17 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 17 %
DIFA:DAAZX38 Židovství v okcidentální kultuře • 17 %
2. semestr
HF:H60104HOZ Hra na nástroj II • 29 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 29 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 29 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 29 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 29 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 29 %
HF:H60374HZ Výroba strojků II - hoboj • 29 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H60082Z Hlasová výchova II • 14 %
HF:H60084Z Hra na anglický roh • 14 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 14 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 14 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104HOL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228HO Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246HOL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H60104HOZ Hra na nástroj II • 60 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 60 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 60 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 60 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 60 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 60 %
HF:H60374HL Výroba strojků II - hoboj • 60 %
HF:H6105BL Historický hoboj • 60 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 40 %
HF:H60374HZ Výroba strojků II - hoboj • 40 %
HF:H61005A Historický fagot • 40 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 40 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 40 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:H60082L Hlasová výchova II • 20 %
HF:H60084L Hra na anglický roh • 20 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 20 %
HF:H60101HOL Hra na nástroj I • 20 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 20 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 20 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 20 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 20 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 20 %
HF:H80058Z Mezinárodní semestr staré hudby • 20 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 20 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 20 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 17 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 17 %
HF:H60109HOZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 17 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 17 %
HF:H60231HOZ Metodika II • 17 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 17 %
HF:H60247HOZ Orchestrální party a sóla II • 17 %
HF:H60259Z Pedagogika • 17 %
HF:H60288Z Psychologie I • 17 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 17 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 17 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109HOL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231HOL Metodika II • 100 %
HF:H60247HOL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 83 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 83 %
HF:H60109HOZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 83 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 83 %
HF:H60231HOZ Metodika II • 83 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 83 %
HF:H60247HOZ Orchestrální party a sóla II • 83 %
HF:H60259Z Pedagogika • 83 %
HF:H60288Z Psychologie I • 83 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 83 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 83 %
HF:H6105BL Historický hoboj • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:H60375H Výroba strojků III - hoboj • 17 %
HF:H61005A Historický fagot • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:S7007L Historický zpěv • 17 %
HF:S7007Z Historický zpěv • 17 %

Údaje byly předpočítány: 1. 5. 2021 11:17

Všechny obory fakulty