H60107KOz Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 13:30–17:35 203, Út 9:20–12:35 203, Út 13:30–18:25 203, Út 18:30–20:05 203, St 15:10–17:35 203
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60102KOl - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen nejen na přípravu absolventského projektu, ale současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže. Student rovněž rozšiřuje a prokazuje široké znalosti v oblasti kontrabasového repertoáru, orientuje se i v soudobých trendech vývoje techniky. Výuka rovněž podporuje schopnost strukturovaného verbálního projevu, abstraktního myšlení, analýzy a syntézy a důležitou schopnost sebereflexe. Součástí výuky předmětu je uspořádání recitálu a příprava na interpretační soutěže nebo konkurzy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje; - výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
 • Bach Johann Sebastian: Sonáta č. 3 (orig. pro violu da gamba a cembalo)
 • Bach Johann Sebastian: Toccata a Fuga
 • Bottesini Giovanni: Capriccio di Bravura, Fantazie Norma, Benátský karneval, Norma, Beatrice di Tenda,
 • Glier R.: Preludium, Scherzo, Intermezzo, Tarantella
 • Paganini N.: Mojžíš - virtuózní fantazie
 • Egilsson Arni: European Memories
 • Franck César.: Sonáta A dur
 • Gajdoš Miloslav: Invokace pro kontrabas sólo
 • Rabbath François.: Iberské imprese
 • Míšek Adolf: Sonáta F dur, Sonáta e moll
 • Reiner Karel: Sonáta pro kontrabas a klavír
 • Simandl František: Gradus ad Parnasum
 • Sperger Johann Matthias: Koncert č. 15
 • Vasks Peteris: Bass trip
 • Schäfer S.: Geh
 • Zbinden Julien - Francois: Hommage a BACH
 • Proto Frank: Sonáta 1963
Literatura
  doporučená literatura
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Planyavsky, A.: Geschichte des Kontrabasses. Tutzing 1970
 • Bortlíček .: Dějiny a literatura kontrabasu, Brno 1984
 • Kment, J.: Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Focht J.: Die Wiener Kontrabasskonzerte, München 1989
 • Rakov, L.: Otechestvennoe kontrabasovoe iskusstvo XX veka. Moskva 1993
 • Gajdoš, M.: Slovník kontrabasistů. Kroměříž 1994
Výukové metody
Individuální lekce, vystoupení na seminářích a veřejných koncertech
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Navazující předměty
Informace učitele
Absolventský recitál v minimální délce 70 minut. Program je složen ze skladeb různých stylových období. Hra zpaměti je podmínkou, pouze soudobé skladby a sonáty většího rozsahu je možné hrát z not.Případná komorní hra (trio, kvarteto apod.) může být zařazena pouze nad rámec dané studijní povinnosti.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60107KOz