H601072Al Hra na nástroj II - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (přednášející)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 13:30–17:35 203, Út 9:20–12:35 203, Út 13:30–18:25 203, Út 18:30–20:05 203, St 15:10–17:35 203
Předpoklady
Úspěšně ukončený předmět H601072Az - Hra na nástroj II - abs. projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na studium a interpretaci stěžejního díla koncertního repertoáru, na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na nástroj potřebných pro provedení hudby různých slohových období. Dále studenta připravuje pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Výstupem výuky předmětu je realizace absolventského projektu, popřípadě příprava na mezinárodní interpretační soutěž nebo výběrové řízení na přední místa uměleckých institucí. Na konci studia je student schopen:
- prezentovat sám sebe jako interpreta s jasným individuálním přístupem a s velmi vysokou technickou způsobilostí;
- sestavit a zrealizovat koncertní program, který prokazuje jeho znalosti v oblasti volby repertoáru a uměleckého rozhodování;
- realisticky odhadnout vlastní možnosti v profesi a pochopit cennost vlastní iniciativy
Osnova
 • - Příprava a realizace absolventského výkonu
 • - Prohloubení stylových a hráčských dovedností
 • - Souvislosti mezi mírou přípravy a trémou
 • - Vystavění frází
 • - Přesvědčivé pódiové chování
 • - Technická cvičení
 • - Reflexe souvislosti mezi stylem a technikou, barvou, tempem a artikulací
Literatura
  doporučená literatura
 • Havasová, K. : Nebojte se trémy. Editio Supraphon, Praha 1990.
Výukové metody
Individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
Obhajoba vlastního výkonu na absolventském koncertě, zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601072Al