H70130l Teorie Jazzové improvizace III

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Cyrille Alexandre Oswald (přednášející)
Garance
MgA. Jiří Levíček
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:20–10:55 322
Předpoklady
EVER ( H70130z Teorie Jazzové improvizace III )
Úspěšné absolvování předmětu Teorie jazzové improvizace II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktická zkušenost s improvizačními koncepty a nabytí schopnosti uplatnit tyto koncepty ve vlastním přístupu k improvizaci.
Hlavními tématy jsou práce s komplexními metry (5/4, 7/4, 11/8), polyrytmus, práce s triolovou subdivizí, posouvání fráze z těžké doby na jiné místo.
Studenti se důkladně seznámi s hudbou Ornetta Colemana formou analýzy jeho kompozic a transkripcí jeho sól. Důraz je kladen rovněž na schopnost kompozice vlastních melodií v duchu Ornetta Colemana.
Dalším studijním okruhem je komplexní využití pentatonických stupnic odvozených z akordů mateřské pentatonické stupnice (Chick Corea).
V neposlední řadě se v rámci toho předmětu studenti seznámí s polytonálními systémy skrze studium textury moderních jazzových kompozic.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- obratně se pohybovat v komplexních lichých metrech (5/4, 7/4, 11/8)
- efektivně a muzikálně pracovat s triolovou subdivizí (začínat fráze na jiných místech doby)
- pohybovat se volně v čase bez ohledu na tempo a metrum skladby
- kreativně pracovat s melodií na pomezí tonální a free improvizace (Ornette Coleman, Paul Bley, Miles Davis)
- pracovat s mimotonálními systémy (dvanáctitónový systém)
- komplexně využívat pentatonické stupnice odvozené z harmonie mateřské pentatonické stupnice (Chick Corea)
- kreativně využít dvanáctitónový systém
Osnova
 • Pentatonické stupnice v modálním blues
 • Komplexní využití pentatonických stupnic odvozených z akordů vycházejících z mateřské pentatonické stupnice
 • Chick Corea - studium jeho kompozic a analýza sól (Matrix)
 • Volná improvizace postavená na texturální kompozici
 • Miles Davis Druhý kvintet - volnější práce s formou a s rytmem (analýza skladeb z Live At Plugged Nickel)
 • Volná práce s časem - hra rubato
Literatura
  doporučená literatura
 • HOENIG, Ari a Johannes WEIDEMUELLER. Intro to Polyrhythms. Mel Bay Publications, 2009.
Výukové metody
Forma výuky: dílna
Metody výuky: Přednáška, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě soustavného sledování výkonu studentů a závěrečného projektu
: - zkomponované dvě písně postavené na komplexních pentatonických stupnicích
- rytmické cvičení (rubato přes daný čas)
- transkripce sóla
SZZ
Informace učitele
http://jirilevicek.com
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H70130l