Jak byly údaje získány.

Hudební produkce (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
HF:DH1001L Teoretická reflexe oborového studia • 100 %
HF:DH1002L Metodologie vědecké práce • 100 %
HF:DH1003L Pedagogická praxe • 100 %
HF:DH1004L Umělecký/produkční výkon • 100 %
HF:DH1005L Doktorandský seminář • 100 %
HF:DH1006L Disertační práce • 100 %
HF:DH1007AL Angličtina A pro odbornou praxi • 100 %
HF:DH1009L Účast na konferencích • 100 %
HF:DH1008NL Němčina B pro odbornou praxi • 50 %
HF:H60082L Hlasová výchova II • 50 %
HF:H60082Z Hlasová výchova II • 50 %
2. semestr
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 50 %
HF:H60308Z Scénické využití videa I • 50 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 50 %
2. ročník
3. semestr
HF:HPH008AZ Pedagogická praxe I • 50 %

Údaje byly předpočítány: 27. 2. 2021 11:17

Všechny obory fakulty