H70130z Teorie Jazzové improvizace III

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Cyrille Alexandre Oswald (přednášející)
Garance
MgA. Jiří Levíček
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:20–10:55 322
Předpoklady
EVER ( H70130l Teorie Jazzové improvizace III )
Úspěšné absolvování předmětu Teorie jazzové improvizace II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Teorie jazzové improvizace III plynule navazuje na předchozí dva ročníky a dotýká se konceptů improvizace dalších významných osobností druhé poloviny 20. století až do současnosti.
Cílem předmětu je praktická zkušenost s těmito improvizačními koncepty a nabytí schopnosti uplatnit tyto koncepty ve vlastním přístupu k improvizaci.
Hlavními tématy jsou práce s komplexními metry (5/4, 7/4, 11/8), polyrytmus, práce s triolovou subdivizí, posouvání fráze z těžké doby na jiné místo.
Studenti se důkladně seznámi s hudbou Ornetta Colemana formou analýzy jeho kompozic a transkripcí jeho sól. Důraz je kladen na schopnost kompozice vlastních melodií v duchu Colemana.
Dalším studijním okruhem je komplexní využití pentatonických stupnic odvozených z akordů mateřské pentatonické stupnice (Chick Corea).
V neposlední řadě se v rámci toho předmětu studenti seznámí s polytonálními systémy skrze studium textury moderních jazzových skladeb.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- obratně se pohybovat v komplexních lichých metrech (5/4, 7/4, 11/8)
- efektivně a muzikálně pracovat s triolovou subdivizí (začínat fráze na jiných místech doby)
- pohybovat se volně v čase bez ohledu na tempo a metrum skladby
- kreativně pracovat s melodii na pomezí tonální a free improvizace (Ornette Coleman, Paul Bley, Miles Davis)
- pracovat s mimotonálními systémy (dvanáctitónový systém)
- komplexně využívat pentatonické stupnice odvozené z harmonie mateřské pentatonické stupnice (Chick Corea)
- kreativně využít dvanáctitónový systém
Osnova
 • Tematické okruhy:

  Triolové subdivize (12/8 metrum, clave displacing)
 • Práce s komplexním lichým metrem (5/4, 7/4, 11/8)
 • Posouvání swingovaných frází v čase
 • Free improvizace (Ornette Coleman) - kompozice témat a práce s tematickým materiálem
 • Práce s melodií; multitonální přístup
 • Polytempa
Literatura
  doporučená literatura
 • HOENIG, Ari a Johannes WEIDENMUELLER. Metric Modulations: Contracting and Expanding Time Within Form (Volume 2). Pacific, MO, Mel Bay Publications, 2015.
 • HOENIG, Ari a Johannes WEIDEMUELLER. Intro to Polyrhythms. Mel Bay Publications, 2009.
Výukové metody
Forma výuky: dílna
Metoda výuky: Přednáška, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě soustavného sledování výkonů studentů a závěrečného projektu:
- zkomponované dvě písně postavené na melodii (viz. Ornette Coleman)
- rytmické cvičení
- transkripce sóla
Informace učitele
http://jirilevicek.com
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H70130z