Jak byly údaje získány.

Hra na varhany (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40085Z Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 100 %
HF:H60103Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601651NZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H40085L Dějiny a literatura nástroje I • 67 %
HF:H60068L Estetika I • 67 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 67 %
HF:H60103L Hra na nástroj I • 67 %
HF:H601651NL Interpretační seminář I • 67 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 33 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 33 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 33 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 33 %
HF:J700032Z Jazz. inter. - hra na nástroj (klavír) • 33 %
2. semestr
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H40090Z Dějiny a literatura nástroje II • 33 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 33 %
HF:H601061Z Hra na nástroj II - abs. projekt • 33 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 33 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 33 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H40090L Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Filozofie umění II • 100 %
HF:H601061L Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %

Údaje byly předpočítány: 17. 4. 2021 11:17

Všechny obory fakulty