Hra na varhany (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H601013L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60131L Improvizace I • 100 %
HF:H60157L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H601642L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H601681L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60230L Metodika I • 100 %
HF:H601043L Hra na nástroj II • 67 %
HF:H60134L Improvizace II • 67 %
HF:H60183L Komorní hra a doprovod I • 67 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 33 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 33 %
HF:H601043Z Hra na nástroj II • 33 %
HF:H60134Z Improvizace II • 33 %
HF:H601681Z Interpretační seminář II • 33 %
HF:H60183Z Komorní hra a doprovod I • 33 %
HF:H60230Z Metodika I • 33 %
HF:H70213L Historické ladění • 33 %
HF:H70213Z Historické ladění • 33 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 86 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 86 %
HF:H601093L Hra na nástroj III - abs. projekt • 86 %
HF:H60184L Komorní hra a doprovod II • 86 %
HF:H60233L Metodika II • 86 %
HF:H60259L Pedagogika • 86 %
HF:H60288L Psychologie II • 86 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 57 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 57 %
HF:H601093Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 57 %
HF:H60184Z Komorní hra a doprovod II • 57 %
HF:H60233Z Metodika II • 43 %
HF:H60259Z Pedagogika • 43 %
HF:H60288Z Psychologie I • 43 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 29 %
HF:H60087L Hra na cembalo II • 29 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 14 %
HF:H60086L Hra na cembalo I • 14 %
HF:H60086Z Hra na cembalo I • 14 %
HF:H601043L Hra na nástroj II • 14 %
HF:H60183L Komorní hra a doprovod I • 14 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 14 %

Údaje byly předpočítány: 4. 2. 2023 11:20

Všechny obory fakulty