Jak byly údaje získány.

Hra na hoboj (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H40082HOL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40082HOZ Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 100 %
HF:H60102HOL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60102HOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60152ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60152ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185NDZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340NAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340NAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 100 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:26

Všechny obory fakulty