H60228HS Metodika I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. František Novotný
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně ukončený první ročník bakalářského studia, schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na nástroj
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je znalost metodických postupů výuky hry na housle a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.
Výstupy z učení
Student dokáže rozpoznat schopnosti a předpoklady adepta pro hru na housle. Umí vysvětlit držení nástroje a smyčce, základní funkce jednotlivých částí obou rukou a jejich význam pro tvorbu tónu.
Osnova
 • Výuka začátečníků - vyhledávání a rozpoznávání hráčských dispozic, práce se žáky různého věku a úrovně talentu, způsoby rozvoje začátečníkovy hudebnosti, specifika přístupu k výuce dětí školního, event. předškolního věku.
 • Aparát hry, jeho funkčnost, výstavba, diagnóza a korekce chyb.
 • Levá ruka - problematika dopadu prstů na strunu, úhel dopadu prstů a pozice lokte v jednotlivých polohách, orientace v polohách, výměny poloh v kombinaci s přehmatovou a podhmatovou technikou, základní principy vibráta, nácvik dvojhmatové hry, nácvik trylků, průběh hry akordů.
 • Pravá ruka - Veškeré smyky a jejich průběh, způsoby nácviku, funkce obrátky – způsoby provedení.
Literatura
  doporučená literatura
 • Wronski, T. : Zagadnenia gry skrzypcowej, díl 1. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1957
 • Flesch, C. : Die Kunst des Violinspiels (Sztuka gry skrzypcovej I.). Polskie wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1960
 • Dubiska, I. - Umiňska, E. : Komentář k polskému vydání Ševčíkových variací op. 3. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1960
 • Štraus, I. : Ze zápisníku koncertního umělce. Hudební rozhledy, Praha 1968
 • Wronski, T. : Zagadnenia gry skrzypcowej, díl 4, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1970
 • Skládaný, J. : Problémy vertikálnej techniky v huslovej hre. VŠMU, Bratislava 1971
 • Micka, J.: Hra na housle. Editio Supraphon, Praha 1972
 • Menuhin, Y. : Šest lekcí houslí. Albert Müller Verlag A.G. 1973
 • Bronin - Pazdera : Skripta Pedagogického ústavu města Bratislavy 1976
 • Agarkov, O. : Vibrato. Violonspiel und Violinpädagogik VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1979
 • Jankelevič, J. : Grundsätzliches zu Haltuhgsfragen beim Violinspiel. Veb Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1979
 • Jankelevič, J. : Grundsätzliches zu Haltuhgsfragen beim Violinspiel. Veb Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1979
 • Galamian, I. : Grundlagen und Methoden des Violinspiels. 2. vyd. Edition Sven Erik Bergh 1988
 • Jankelevič, J. : Výměny poloh. JAMU, Brno 1992
 • Foltýn, J.: Metodika houslové hry a její vývojové směry. V edici Pražské konzervatoře vydalo ARCO IRIS 1994
Výukové metody
Individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků nebo se studenty konzervatoře
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60228HS