H60231HSz Metodika II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. František Novotný
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60228HS - Metodika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalost metodických postupů výuky hry na housle a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách. Osvojení komunikačních a motivačních metod pro práci se žáky.
Výstupy z učení
Schopnost naučit žáka hře na nástroj od základů po rozvinutou techniku. Přehled o houslové literatuře z metodického hlediska, její rozdělení pro žáky na ZUŠ, konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Osnova
 • Pracovní postupy při rozvoji hráčských dovedností a návyků, volba efektivního pracovního postupu, příprava interpretačních záměrů již v období elementárního nácviku, volba prstokladů a smyků vzhledem k požadavkům na výsledné znění a na styl.
 • Rozpoznání a analýza vlastních technických nedostatků a způsoby jejich odstraňování, kompenzace nedostatečných dispozic a využití vrozených předpokladů.
 • Zásady tvorby interpretačního záměru s přihlédnutím ke stylovým obdobím i k dnešnímu pohledu na interpretaci.
 • Historické vlivy na rozvoj hry na smyčcové nástroje a na obecnou metodiku - zdokonalování nástrojů, kulturně společenské požadavky na interpretaci v různých slohových obdobích, ladění, koncertní prostory, způsoby hudebního školení hráčů v jednotlivých dobách – Tartini, Qantz, L. Mozart, později vznik konzervatoří, atd.
 • Metodika a osobnost pedagoga, významní housloví pedagogové, přehled nejpoužívanějších metodik a metodických postupů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Wronski, T. : Zagadnenia gry skrzypcowej, díl 1. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1957
 • Flesch, C. : Die Kunst des Violinspiels (Sztuka gry skrzypcovej I.). Polskie wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1960
 • Dubiska, I. - Umiňska, E. : Komentář k polskému vydání Ševčíkových variací op. 3. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1960
 • Štraus, I. : Ze zápisníku koncertního umělce. Hudební rozhledy, Praha 1968
 • Wronski, T. : Zagadnenia gry skrzypcowej, díl 4, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1970
 • Skládaný, J. : Problémy vertikálnej techniky v huslovej hre. VŠMU, Bratislava 1971
 • Micka, J.: Hra na housle. Editio Supraphon, Praha 1972
 • Menuhin, Y. : Šest lekcí houslí. Albert Müller Verlag A.G. 1973
 • Bronin - Pazdera : Skripta Pedagogického ústavu města Bratislavy 1976
 • Agarkov, O. : Vibrato. Violonspiel und Violinpädagogik VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1979
 • Jankelevič, J. : Grundsätzliches zu Haltuhgsfragen beim Violinspiel. Veb Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1979
 • Jankelevič, J. : Grundsätzliches zu Haltuhgsfragen beim Violinspiel. Veb Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1979
 • Galamian, I. : Grundlagen und Methoden des Violinspiels. 2. vyd. Edition Sven Erik Bergh 1988
 • Jankelevič, J. : Výměny poloh. JAMU, Brno 1992
 • Foltýn, J.: Metodika houslové hry a její vývojové směry. V edici Pražské konzervatoře vydalo ARCO IRIS 1994
Výukové metody
Individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků nebo se studenty konzervatoře
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60231HSz