H60228HS Metodika I

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Suk (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Aparát hry, jeho funkčnost, výstavba, diagnóza a korekce chyb
  2. Levá ruka - výměny poloh
  3. Levá ruka - vibráto
  4. Levá ruka - intonace
  5. Levá ruka - dvojhmaty, trylek, akordy, artikulace
  6. Pravá ruka - smyky, tvoření tónu
  7. Dýchání, postoj
Literatura
 • Wronski, T. : Zagadnenia gry skrzypcowej, díl 4, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1970. info
 • Bronin - Pazdera : Skripta Pedagogického ústavu města Bratislavy 1976. info
 • Foltýn, J. : Metodika houslové hry a její vývojové směry. V edici Pražské konzervatoře vydalo ARCO IRIS 1994. info
 • Jankelevič, J. : Grundsätzliches zu Haltuhgsfragen beim Violinspiel. Veb Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1979. info
 • Jankelevič, J. : Výměny poloh. JAMU, Brno 1992. info
 • Skládaný, J. : Problémy vertikálnej techniky v huslovej hre. VŠMU, Bratislava 1971. info
 • Flesch, C. : Die Kunst des Violinspiels (Sztuka gry skrzypcovej I.). Polskie wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1960. info
 • Agarkov, O. : Vibrato. Violonspiel und Violinpädagogik VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1979. info
 • Wronski, T. : Zagadnenia gry skrzypcowej, díl 1. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1957. info
 • Micka, |J. : Hra na housle. Editio Supraphon, Praha 1972. info
 • Galamian, I. : Grundlagen und Methoden des Violinspiels. 2. vyd. Edition Sven Erik Bergh 1988. info
 • Dubiska, I. - Umiňska, E. : Komentář k polskému vydání Ševčíkových variací op. 3. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov. info
 • Menuhin, Y. : Šest lekcí houslí. Albert Müller Verlag A.G. 1973. info
 • Štraus, I. : Ze zápisníku koncertního umělce. Hudební rozhledy, Praha 1968. info
Výukové metody
individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.