Dirigování orchestru (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H51477OZ Dirigování I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 100 %
HF:H60116NZ Hra partitur I • 100 %
HF:H60291NOZ Repertoár oboru I • 100 %
HF:H60325NZ Sluchová analýza I • 100 %
HF:H75008Z Soudobá hudba z hlediska dirigování I • 100 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 100 %
HF:H81004Z Cvičný orchestr I • 100 %
HF:H51477OL Dirigování I • 67 %
HF:H60068L Estetika I • 67 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 67 %
HF:H60116NL Hra partitur I • 67 %
HF:H60164NL Interpretační seminář I • 67 %
HF:H60164NZ Interpretační seminář I • 67 %
HF:H60291NOL Repertoár oboru I • 67 %
HF:H60325NL Sluchová analýza I • 67 %
HF:H75008L Soudobá hudba z hlediska dirigování I • 67 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 67 %
HF:H85031Z Dirigování opery II • 67 %
HF:H700831L Operní seminář • 33 %
HF:H700831Z Operní seminář • 33 %
HF:H85029L Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery II • 33 %
HF:H85029Z Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery II • 33 %
HF:H85031L Dirigování opery II • 33 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:H60063OL Dirigování II - abs. projekt • 100 %
HF:H60063OZ Dirigování II - abs. projekt • 100 %
HF:H60071L Dějiny umění II • 100 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 100 %
HF:H60221L Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H60293OL Repertoár oboru II • 100 %
HF:H60293OZ Repertoár oboru II • 100 %
HF:H700831L Operní seminář • 100 %
HF:H700831Z Operní seminář • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H75009Z Soudobá hudba z hlediska dirigování II • 100 %
HF:H81005L Cvičný orchestr II • 100 %
HF:H81005Z Cvičný orchestr II • 100 %
HF:H85029L Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery II • 100 %
HF:H85029Z Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery II • 100 %
HF:H85031L Dirigování opery II • 100 %
HF:H85031Z Dirigování opery II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 2. 7. 2022 11:15

Všechny obory fakulty