Jak byly údaje získány.

Hra na trombon (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101TRL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101TRZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185ZZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 80 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 60 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 60 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 40 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 40 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 40 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 40 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 40 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 40 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 20 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 20 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 20 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 20 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 20 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 20 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 20 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 20 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 20 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 20 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 20 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 20 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 29 %
HF:H60104TRZ Hra na nástroj II • 29 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 29 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 29 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 29 %
HF:H60246TRZ Orchestrální party a sóla I • 29 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 29 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 29 %
HF:H65004Z Hra na altový trombon I • 29 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H60130Z Improvizace I • 14 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 14 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 14 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 75 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 75 %
HF:H60104TRL Hra na nástroj II • 75 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 75 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 75 %
HF:H60228TR Metodika I • 75 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 75 %
HF:H60246TRL Orchestrální party a sóla I • 75 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 75 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 50 %
HF:H65004L Hra na altový trombon I • 50 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 25 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60104TRZ Hra na nástroj II • 25 %
HF:H60130L Improvizace I • 25 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 25 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 25 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 25 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 25 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 25 %
HF:H60246TRZ Orchestrální party a sóla I • 25 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 25 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 25 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 25 %
HF:H65004Z Hra na altový trombon I • 25 %
4. semestr
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 60 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 60 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 60 %
HF:H60109TRZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 60 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 60 %
HF:H60231TRZ Metodika II • 60 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 60 %
HF:H60247TRZ Orchestrální party a sóla II • 60 %
HF:H60259Z Pedagogika • 60 %
HF:H60288Z Psychologie I • 60 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 60 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109TRL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TRL Metodika II • 100 %
HF:H60247TRL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H50803ZL Komorní hra III • 67 %
6. semestr
HF:H50803ZL Komorní hra III • 33 %

Údaje byly předpočítány: 18. 9. 2021 11:17

Všechny obory fakulty