Jak byly údaje získány.

Dirigování sboru (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H50650Z Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H51477SZ Dirigování I • 100 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 100 %
HF:H60116NZ Hra partitur I • 100 %
HF:H60164NZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60291NSZ Repertoár oboru I • 100 %
HF:H60325NZ Sluchová analýza I • 100 %
HF:H75008Z Soudobá hudba z hlediska dirigování I • 100 %
HF:H50650L Interpretace staré hudby I • 50 %
HF:H51477SL Dirigování I • 50 %
HF:H60068Z Estetika I • 50 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 50 %
HF:H60116NL Hra partitur I • 50 %
HF:H60164NL Interpretační seminář I • 50 %
HF:H60291NSL Repertoár oboru I • 50 %
HF:H60325NL Sluchová analýza I • 50 %
HF:H700831Z Operní seminář • 50 %
HF:H75008L Soudobá hudba z hlediska dirigování I • 50 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 50 %
HF:H85029Z Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery II • 50 %
HF:H85031Z Dirigování opery II • 50 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:H60063SL Dirigování II - abs. projekt • 100 %
HF:H60063SZ Dirigování II - abs. projekt • 100 %
HF:H60071L Dějiny umění II • 100 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 100 %
HF:H60293SL Repertoár oboru II • 100 %
HF:H60293SZ Repertoár oboru II • 100 %
HF:H700831L Operní seminář • 100 %
HF:H700831Z Operní seminář • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 100 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 100 %
HF:H85029L Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery II • 100 %
HF:H85029Z Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery II • 100 %
HF:H85031L Dirigování opery II • 100 %
HF:H85031Z Dirigování opery II • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 33 %
HF:H60068Z Estetika I • 33 %

Údaje byly předpočítány: 28. 5. 2022 11:14

Všechny obory fakulty