Hra na trubku (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101TBL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H85027L Nátisková příprava • 100 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 33 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 33 %
2. semestr
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60104TBZ Hra na nástroj II • 33 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 33 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 33 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 33 %
HF:H60246TBZ Orchestrální party a sóla I • 33 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 33 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 33 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104TBL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TB Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TBL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 88 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 38 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 38 %
HF:H60104TBZ Hra na nástroj II • 38 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 38 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 38 %
HF:H60246TBZ Orchestrální party a sóla I • 38 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 38 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 25 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 25 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 25 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 25 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 13 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 13 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 13 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 13 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 13 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 13 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 13 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 13 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 13 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 13 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 13 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 13 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 13 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 13 %
4. semestr
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 80 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 80 %
HF:H60109TBZ Hra na nástroj III • 80 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 80 %
HF:H60231TBZ Metodika II • 80 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 80 %
HF:H60247TBZ Orchestrální party a sóla II • 80 %
HF:H60259Z Pedagogika • 80 %
HF:H60288Z Psychologie I • 80 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 80 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 20 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 20 %
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 20 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 20 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 20 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 63 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 63 %
HF:H60109TBL Hra na nástroj III • 63 %
HF:H60231TBL Metodika II • 63 %
HF:H60247TBL Orchestrální party a sóla II • 63 %
HF:H60259L Pedagogika • 63 %
HF:H60288L Psychologie II • 63 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 63 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60109TBZ Hra na nástroj III • 50 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 50 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 50 %
HF:H60231TBZ Metodika II • 50 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 50 %
HF:H60247TBZ Orchestrální party a sóla II • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 38 %
HF:H50803ZL Komorní hra III • 38 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 38 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 25 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 13 %

Údaje byly předpočítány: 17. 2. 2024 11:20

Všechny obory fakulty