Jak byly údaje získány.

Hra na trubku (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101TBL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101TBZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185ZZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H85027L Nátisková příprava • 100 %
HF:H85027Z Nátisková příprava • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 86 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 71 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 71 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 57 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 57 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 43 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 43 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 43 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 43 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 43 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 29 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 14 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 14 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 14 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 14 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 14 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 14 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 14 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 14 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 14 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 14 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 14 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 14 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 14 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 14 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 14 %
2. semestr
HF:H60104TBZ Hra na nástroj II • 56 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 56 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 56 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 56 %
HF:H60246TBZ Orchestrální party a sóla I • 56 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 56 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 44 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 22 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 22 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 22 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 22 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 11 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 11 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 11 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 11 %
HF:H60101TBL Hra na nástroj I • 11 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 11 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 11 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 11 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 11 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 11 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 11 %
HF:H85027L Nátisková příprava • 11 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104TBL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TB Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TBL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 80 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 40 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 20 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 20 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 20 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 20 %
4. semestr
HF:H602451 Orchestrální hra III • 43 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 29 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 29 %
HF:H60109TBZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 29 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 29 %
HF:H60231TBZ Metodika II • 29 %
HF:H60247TBZ Orchestrální party a sóla II • 29 %
HF:H60259Z Pedagogika • 29 %
HF:H60288Z Psychologie I • 29 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 29 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 14 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109TBL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TBL Metodika II • 100 %
HF:H60247TBL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 75 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 75 %
HF:H60109TBZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 75 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 75 %
HF:H60231TBZ Metodika II • 75 %
HF:H60247TBZ Orchestrální party a sóla II • 75 %
HF:H60259Z Pedagogika • 75 %
HF:H60288Z Psychologie I • 75 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 75 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 50 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 25 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 25 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 25 %

Údaje byly předpočítány: 28. 5. 2022 11:14

Všechny obory fakulty