Jazzová interpretace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF1031L Jazzový rytmický trénink • 100 %
HF:HF1031Z Jazzový rytmický trénink • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 100 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 100 %
HF:H70086L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H70086Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H70097L Bigband I • 100 %
HF:H70097Z Bigband I • 100 %
HF:H80042L Instrumentální projekt • 100 %
HF:H80042Z Instrumentální projekt • 100 %
HF:H80043AL Hlavní obor I • 100 %
HF:H80043AZ Hlavní obor I • 100 %
HF:H80044L Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H80044Z Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H80045L Úvod do hudebního managementu • 100 %
HF:H80045Z Úvod do hudebního managementu • 100 %
HF:H85021 Magisterský proseminář • 100 %
2. semestr
HF:H60071Z Dějiny umění II • 100 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 100 %
HF:H70098Z Bigband II • 100 %
HF:H70101Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H80046Z Teorie kompozice I • 100 %
HF:H80053Z Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H80054Z Úvod do práva a ekonomie • 100 %
HF:H80055Z Absolventský Instrumentální projekt • 100 %
HF:H85022 Magisterský seminář • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60071L Dějiny umění II • 100 %
HF:H60221L Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H70098L Bigband II • 100 %
HF:H70101L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H80053L Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H80054L Úvod do práva a ekonomie • 100 %
HF:H80055L Absolventský Instrumentální projekt • 100 %
HF:H85022A Magisterský seminář • 100 %

Údaje byly předpočítány: 18. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty