Jak byly údaje získány.

Hudební manažerství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60209Z Kulturní projekt • 100 %
HF:H60222 Makroekonomie • 100 %
HF:H60249L OSHP I • 100 %
HF:H60249Z OSHP I • 100 %
HF:H60276L Práce s počítačem I • 100 %
HF:H60276Z Práce s počítačem I • 100 %
HF:H60285L Produkční seminář v KO I • 100 %
HF:H60285Z Produkční seminář v KO I • 100 %
HF:H60320L Seminář OSHP I • 100 %
HF:H60320Z Seminář OSHP I • 100 %
HF:H60401 Mikroekonomie • 100 %
HF:H60408 Sociologie médií a komunikace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H82033L Právo pro manažery I • 100 %
HF:H82033Z Právo pro manažery I • 100 %
HF:H82047L Kulturní politika • 100 %
HF:H60209L Kulturní projekt • 90 %
HF:H60123L Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 70 %
HF:H60123Z Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 70 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 70 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H60405B Projektový management • 60 %
HF:H80011L Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 60 %
HF:H80011Z Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 60 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 60 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 40 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 40 %
DIFA:DDML117 Technologické minimum – modulární výuka • 40 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 30 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 30 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 30 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 30 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 20 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 20 %
2. semestr
HF:D60529Z Účetnictví • 36 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 36 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 36 %
HF:H60210Z Kulturní projekt • 36 %
HF:H60251Z OSHP II • 36 %
HF:H60277Z Práce s počítačem II • 36 %
HF:H60286Z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 36 %
HF:H60322Z Seminář OSHP II: orchestrální akademie • 36 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 36 %
HF:H70825 Manažerská ekonomie • 36 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 36 %
HF:H85032A Bakalářský seminář • 36 %
HF:H85043Z Fundraising • 36 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 29 %
2. ročník
3. semestr
HF:D60529L Účetnictví • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H40825 Management • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60210L Kulturní projekt • 100 %
HF:H60251L OSHP II • 100 %
HF:H60277L Práce s počítačem II • 100 %
HF:H60286L Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 100 %
HF:H60322L Seminář OSHP II: orchestrální akademie • 100 %
HF:H60400 Mediální komunikace v praxi • 100 %
HF:H60405C Projektový management v kultuře • 100 %
HF:H83033L Právo pro manažery II • 100 %
HF:H85032 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H80041L Produkce festivalu • 67 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 56 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 56 %
HF:D60529Z Účetnictví • 44 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 44 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 44 %
HF:H60210Z Kulturní projekt • 44 %
HF:H60251Z OSHP II • 44 %
HF:H60277Z Práce s počítačem II • 44 %
HF:H60286Z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 44 %
HF:H60322Z Seminář OSHP II: orchestrální akademie • 44 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 44 %
HF:H60405B Projektový management • 44 %
HF:H70825 Manažerská ekonomie • 44 %
HF:H80011L Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 44 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 44 %
HF:H85032A Bakalářský seminář • 44 %
HF:H85043Z Fundraising • 44 %
HF:H80011Z Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 33 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 11 %
HF:H60287L Produkční seminář v KO III • 11 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 11 %
DIFA:DRTL415 Proměny literatury • 11 %
4. semestr
HF:H51129 Základy manažerské psychologie • 69 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 69 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 69 %
HF:H60253Z OSHP III • 69 %
HF:H60323Z Seminář OSHP III - bakalářská práce • 69 %
HF:H60399Z Marketing • 69 %
HF:H61546 Řízení lidských zdrojů • 69 %
HF:H73067Z Absolventský projekt • 69 %
HF:H80011Z Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 69 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 69 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 46 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 23 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 23 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60253L OSHP III • 100 %
HF:H60323L Seminář OSHP III - bakalářská práce • 100 %
HF:H60399L Marketing • 100 %
HF:H73067L Absolventský projekt • 100 %
HF:H80011L Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 100 %
DIFA:DDML207 Právo III • 100 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 67 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 22 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 22 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 11 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 11 %

Údaje byly předpočítány: 17. 4. 2021 11:17

Všechny obory fakulty