Hudební manažerství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60209L Kulturní projekt • 100 %
HF:H60209Z Kulturní projekt - produkce festivalu • 100 %
HF:H60222 Makroekonomie • 100 %
HF:H60249L OSHP I • 100 %
HF:H60249Z Organizace a struktura hudebního provozu I • 100 %
HF:H60276L Práce s počítačem I • 100 %
HF:H60276Z Práce s počítačem I • 100 %
HF:H60285L Produkční seminář v KO I • 100 %
HF:H60285Z Produkční seminář v KO I • 100 %
HF:H60320L Seminář OSHP I • 100 %
HF:H60320Z Seminář OSHP I • 100 %
HF:H60401 Mikroekonomie • 100 %
HF:H60405B Projektový management • 100 %
HF:H60408 Média a komunikace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H82033L Právo pro manažery I • 100 %
HF:H82033Z Právo pro manažery I • 100 %
HF:H82047L Kulturní politika • 100 %
HF:H60123L Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 70 %
HF:H60123Z Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 70 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 40 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 30 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 30 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 20 %
HF:H603331Z Spolupráce s profesionálním uměleckým tělesem • 20 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 20 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 20 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 20 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 20 %
2. semestr
HF:D60529Z Účetnictví • 18 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 18 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 18 %
HF:H60210Z Kulturní projekt • 18 %
HF:H60251Z OSHP II • 18 %
HF:H60277Z Práce s počítačem II • 18 %
HF:H60286Z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 18 %
HF:H60322Z Seminář OSHP II: orchestrální akademie • 18 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 18 %
HF:H70825 Manažerská ekonomie • 18 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 18 %
HF:H85032A Bakalářský seminář • 18 %
HF:H85043Z Fundraising • 18 %
2. ročník
3. semestr
HF:D60529L Účetnictví • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H40825 Management • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60251L OSHP II • 100 %
HF:H60286L Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 100 %
HF:H60322L Seminář OSHP II: orchestrální akademie • 100 %
HF:H60400 Mediální komunikace v praxi • 100 %
HF:H60405C Projektový management v kultuře • 100 %
HF:H83033L Právo pro manažery II • 100 %
HF:H60210L Kulturní projekt • 91 %
HF:H60277L Práce s počítačem II • 91 %
HF:H85032 Bakalářský seminář • 91 %
HF:D60529Z Účetnictví • 82 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 82 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 82 %
HF:H60210Z Kulturní projekt • 82 %
HF:H60251Z OSHP II • 82 %
HF:H60277Z Práce s počítačem II • 82 %
HF:H60286Z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 82 %
HF:H60322Z Seminář OSHP II: orchestrální akademie • 82 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 82 %
HF:H70825 Manažerská ekonomie • 82 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 82 %
HF:H85043Z Fundraising • 82 %
HF:H85032A Bakalářský seminář • 73 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 55 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 45 %
HF:H60405B Projektový management • 36 %
HF:H80041L Produkce festivalu • 36 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 27 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 27 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 27 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 18 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 18 %
HF:H603331Z Spolupráce s profesionálním uměleckým tělesem • 18 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 18 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 18 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 18 %
4. semestr
HF:H51129 Základy manažerské psychologie • 31 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 31 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 31 %
HF:H60253Z OSHP III • 31 %
HF:H60323Z Seminář OSHP III - bakalářská práce • 31 %
HF:H60399Z Marketing • 31 %
HF:H61546 Řízení lidských zdrojů • 31 %
HF:H73067Z Absolventský projekt • 31 %
HF:H80011Z Seminář hudební produkce • 31 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 31 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 31 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 19 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 19 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60253L OSHP III • 100 %
HF:H60323L Seminář OSHP III - bakalářská práce • 100 %
HF:H60399L Marketing • 100 %
HF:H73067L Absolventský projekt • 100 %
HF:H80011L Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 100 %
DIFA:DDML207 Právo III • 100 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 67 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 44 %
HF:H51129 Základy manažerské psychologie • 44 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 44 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 44 %
HF:H60253Z OSHP III • 44 %
HF:H60323Z Seminář OSHP III - bakalářská práce • 44 %
HF:H60399Z Marketing • 44 %
HF:H61546 Řízení lidských zdrojů • 44 %
HF:H73067Z Absolventský projekt • 44 %
HF:H80011Z Seminář hudební produkce • 44 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 44 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 44 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 33 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 11 %
HF:H80041L Produkce festivalu • 11 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 11 %

Údaje byly předpočítány: 1. 10. 2022 11:15

Všechny obory fakulty