H85020 Účast na konferenci či odborném setkání

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/0/25. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Barbora Mikolášiková (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu (účastí na konferenci či odborném setkání ať už aktivním či pasivním) studenti prohlubují teoretické znalosti, rozšiřují své profesní obzory, v případě aktivní účasti rozvíjí příslušné kompetence (prezentační dovednosti).
Výstupy z učení
Student je schopen: uvést do vzájemných souvislostí teorii a praxi svého oboru – hudební produkce,
komunikovat s profesionály, diskutovat aktuální otázky svého oboru - hudební produkce.
Student zná aktuální trendy svého oboru, které vidí v souvislostech, dokáže o nich diskutovat, případně se aktivně zapojit do některé z částí konference (vlastní prezentací, vhodně kladenými dotazy, moderováním sekce).
Osnova
  • 1/ Při zápisu předmětu student konzultuje výběr s pedagogem hl. předmětu. 2/ V případě aktivní účasti příprava materiálů, které vždy prochází kontrolou pověřené osoby katedry. 3/ Účast na vybrané konferenci / setkání / workshopu apod. 4/ písemné zpracování zprávy 5/ Odevzdání zprávy / kritické reflexe / prezentovaných materiálů případě aktivní účasti
Výukové metody
Aktivní / pasivní účast na vybrané konferenci / odborném setkání / workshopu.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě písemně zpracované zprávy / kritické reflexe z absolvovaných přednášek/ konference / odevzdáním prezentovaných materiálů (vlastní ppt prezentace).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H85020